Certificering van examencentra koeltechniek

Erkende opleidingscentra koeltechniek organiseren specifieke examens voor koeltechnici die een erkenning (cat. I, II, III of IV) willen behalen om werkzaamheden te mogen uitvoeren aan koelinstallaties met ozon(laag)afbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen.

Voorwaarden

Om erkend te worden als opleidingscentrum koeltechniek moet het opleidingscentrum voldoen aan:

 • de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
 • en deze bijzondere voorwaarden:
  • het opleidingscentrum moet
   • beschikken over degelijke procedures om het examen in de koeltechniek van categorie I, II, III of IV en het actualisatie-examen te organiseren. Op de website van het Departement Omgeving vindt u richtlijnen voor de examenprocedures.
   • een reglementaire examenjury samenstellen.

Op de website van het Departement Omgeving vindt u meer informatie over de algemene en bijzondere erkenningsvoorwaarden.

Procedure

Aanvraag

 • Gebruik het aanvraagformulier op de website van het Departement Omgeving.
 • Het opleidingscentrum kan het aanvraagdossier en de bijbehorende documenten indienen via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving.
 • De aanvraag wordt behandeld door de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten.
 • Beslissing: de leidinggevende ambtenaar van het departement neemt binnen een termijn van 90 dagen na indiening van de volledige aanvraag een beslissing tot al dan niet erkenning van het opleidingscentrum.

Geldigheidsduur

 • De erkenning als opleidingscentrum is geldig voor onbepaalde duur.
 • Een erkend opleidingscentrum moet voldoen aan een aantal verplichtingen om zijn erkenning te kunnen behouden.

Bedrag

Er moet geen bedrag betaald worden voor de aanvraag van de erkenning.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).