Certificering van examencentra koeltechniek

Erkende opleidingscentra koeltechniek organiseren specifieke examens voor koeltechnici die een erkenning (cat. I, II, III of IV) willen behalen om werkzaamheden te mogen uitvoeren aan koelinstallaties met ozon(laag)afbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen.

Voorwaarden

Procedure

Aanvraag

  • De erkenning wordt aangevraagd bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving. Op de website van het Departement Omgeving vindt u het aanvraagformulier en richtlijnen voor de examenprocedure.
  • Het opleidingscentrum kan het aanvraagdossier en de bijbehorende documenten indienen via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving.
  • Beslissing: de leidinggevende ambtenaar van het departement neemt binnen een termijn van 90 dagen na indiening van de volledige aanvraag een beslissing tot al dan niet erkenning van het opleidingscentrum.

Geldigheidsduur

  • De erkenning als opleidingscentrum is geldig voor onbepaalde duur.
  • Een erkend opleidingscentrum moet voldoen aan een aantal verplichtingen om zijn erkenning te kunnen behouden.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).