Certificering van examencentra koeltechniek

Voor het organiseren van het examen voor de koeltechnicus die het certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek van categorie I, II, III of IV of van het actualisatie-examen wenst te behalen voor het uitvoeren van werkzaamheden aan koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen, is een erkenning nodig als opleidingscentrum.

Download hier de overzichtslijst met erkende opleidingscentra voor koeltechnici.

Voorwaarden

Om erkend te worden als opleidingscentrum voor koeltechnici moet het opleidingscentrum voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden
  • degelijke procedures hebben om het examen in de koeltechniek van categorie I, II, III of IV en het actualisatie-examen te organiseren
  • een reglementaire examenjury samenstellen.

Meer info over de erkenningsvoorwaarden vindt u in art. 8 (algemene erkenningsvoorwaarden) en art. 24/3 VLAREL (bijzondere erkenningsvoorwaarden).

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Een erkend opleidingscentrum moet wel voldoen een aantal verplichtingen (= gebruikseisen) om de erkenning te kunnen behouden.

Meer info over de verplichtingen voor erkende opleidingscentra voor koeltechnici.

Procedure

Vraag uw erkenning aan bij de Vlaamse overheid.

 • Download het aanvraagformulier en vul het in. Met dat aanvraagformulier moet u aantonen dat het opleidingscentrum voldoet aan de erkenningsvoorwaarden.
 • Bezorg de nodige documenten aan de Vlaamse overheid.
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag en betalingsbewijs in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (klik op “Ga naar het erkenningenloket”; aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag en betalingsbewijs met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP.

De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag. Eventueel volgt er een plaatsbezoek. De leidinggevende ambtenaar van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

Bedrag

Kosten

De erkenningsaanvraag is gratis.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).