Certificering van technici en opleidingsinstellingen die betrokken zijn bij de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen

Opleidingscentra die een opleiding inzake de terugwinning van broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in motorvoertuigen willen organiseren, moeten een erkenning hebben. U kunt de lijst van al deze erkende opleidingscentra opzoeken via de overzichtslijsten (selecteer 'Opleidingscentra technici klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen').

Voorwaarden

  • Op de website van het Departement Omgeving staan alle voorwaarden opgesomd.
  • De erkenning is van onbepaalde duur zolang het opleidingscentrum alle verplichtingen nakomt.

Procedure

  • Op de website van het Departement Omgeving staat het aanvraagformulier en de indienmogelijkheden.
  • Er kan bij het opleidingscentrum een plaatsbezoek worden uitgevoerd ter controle van onder meer de beschikbare didactische uitrusting.