Certificering van technici en opleidingsinstellingen die betrokken zijn bij de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen

Voor het organiseren van de opleiding en het examen voor technici voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen en het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid aan die technici, is een erkenning nodig als opleidingscentrum voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen.

Voorwaarden

Om erkend te worden als opleidingscentrum voor technici klimaatregelingssytemen in bepaalde motorvoertuigen, moet het opleidingscentrum voldoen aan:

 • de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
 • en deze bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • het opleidingscentrum moet beschikken over degelijke procedures om de opleiding en het examen te organiseren
  • de docenten moeten beschikken over een erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen
  • het opleidingscentrum moet een reglementaire examenjury samenstellen.

Op de website van het Departement Omgeving staan alle voorwaarden opgesomd.

Procedure

Aanvraag

 • De erkenning moet worden aangevraagd bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving.
 • Op de website van het Departement Omgeving vindt u het aanvraagformulier en richtlijnen voor de organisatie van het examen.
 • Voor een aanvraag tot erkenning als opleidingscentrum, kan het Departement Omgeving ook een plaatsbezoek uitvoeren ter controle van de beschikbare didactische uitrusting.
 • Beslissing: de leidinggevende ambtenaar van het departement neemt binnen een termijn van 90 dagen na indiening van de volledige aanvraag een beslissing tot al dan niet erkenning van het opleidingscentrum.

Geldigheidsduur

De erkenning is van onbepaalde duur zolang het opleidingscentrum alle verplichtingen nakomt.

Bedrag

Er moet geen bedrag betaald worden voor de aanvraag van de erkenning.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).