Composteren & kringlooptuinieren

Composteren is het omvormen van resten van groenten en fruit, van snoeisel en bladeren tot een stabiel eindproduct. Het voordeel hiervan is dat het huishoudelijk afval vermindert en het levert bovendien een uitstekende bodemverbeteraar voor moes- en siertuin op.

U kiest voor een bepaald systeem van composteren: een compostbak, een compostvat, een composthoop, een wormenbak of grascompostering. De keuze is afhankelijk van uw voorkeur, het budget, de oppervlakte van de tuin, het soort materiaal dat u wenst te composteren en de hoeveelheid aan afval. Verschillende systemen kunnen ook gecombineerd worden.

Composteren is niet moeilijk, maar vereist wel enkele bijzondere maatregelen. Welke manier van composteren u ook kiest, u moet altijd zorgen voor een optimale beluchting en een goede drainage van het overtollige regenwater. 
Het composteringsproces kan 2 maanden tot 2 jaar in beslag nemen. Het moet de juiste mengeling van droog en vochtig afval bevatten, compost moet op regelmatige basis worden omgezet. Hoe kleiner het organisch materiaal, hoe efficiënter de compostering. Zorg voor vers materiaal en een voldoende afwisseling van materialen.

Informeer welk materiaal wel of niet composteerbaar is. 

Compost is een droge substantie die ruikt naar bosgrond. Indien dat niet het geval is, is er iets misgelopen in het proces. Compost is geen meststof, maar een bodemverbeterend middel. Het geeft structuur aan de bodem en activeert het bodemleven. Compost kan in de groentetuin gebruikt worden, rond bomen om de wortels te beschermen en in bloembakken… 

Compost maakt een zware bodem luchtiger, zodat water er gemakkelijker doorstroomt. In zanderige bodems houdt hij het water net beter vast. Elk grondtype heeft dus baat bij compost.

 

Contactinformatie