Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

U dient ingeschreven te zijn in het vreemdelingenregister of bevolkingsregister.

Procedure

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart zijn verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

Na uw aanvraag tot inschrijving neemt de dienst Burgerzaken met u contact op zodra u voldoet aan de voorwaarden.

Zodra u de oproepingsbrief heeft ontvangen, kan u een afspraak maken om een elektronische verblijfskaart aan te vragen.
U dient de oproepingsbrief en een recente pasfoto mee te brengen naar uw afspraak. Na de aanvraag ontvang u na ongeveer twee tot drie weken een brief met vermelding van uw nieuwe PIN-code en PUK-code.

 

Meebrengen

 • uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
 • bij de activering van de kaart: de brief met uw pincode en pukcode

Het attest van verlies of diefstal kan u bekomen bij de Politie.

Bedrag

 • 19,10 euro voor EU-burgers
 • 19,60 euro voor niet-EU-burgers

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

Contactinformatie

 • Dienst Burgerzaken

  Administratief Centrum

  Dr. V. De Walsplein 30
  3070 Kortenberg

  Openingsuren

  • Vandaag Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet op zondag) - bel (niet in het weekend) naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  • Morgen Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet op zondag) - bel (niet in het weekend) naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  Alle openingsuren