Vreemdelingen

Komt u als vreemdeling naar de gemeente dan moet u zich binnen de acht dagen aanmelden bij de dienst Burgerzaken. Neem contact op met deze dienst om te weten welke documenten u dient mee te brengen.

Het gemeentebestuur is de schakel tussen de bevoegde Federale Overheidsdienst en de vreemdeling. Voor de dienst Burgerzaken is het belangrijk te weten

  • of de vreemdeling gerechtigd is het land binnen te komen, er te verblijven of er zich te vestigen
  • welke zijn doelstellingen zijn
  • wat de vooropgestelde duur is van zijn verblijf
  • of hij beschikt over voldoende bestaansmiddelen
  • of de voorgelegde identiteitsdocumenten aan de binnenkomstvereisten voldoen

Sinds maart 2015 moeten niet-EU burgers een administratieve kost betalen voor zij zich inschrijven.