Inschrijving Niet-Belgen EU

Komt u naar België voor langer dan 3 maanden, dan dient u zich in te schrijven.  

Voorwaarden

U vraagt een bijlage 19 aan (aanvraag tot inschrijving) als werknemer, werkzoekende, zelfstandige, beschikker van voldoende bestaansmiddelen, student of au-pair (maximum tot en met 26 jaar).

Procedure

Binnen de 3 maanden na opstart van uw bijlage 19 en na de positieve woonstcontrole brengt u volgende documenten binnen:

 • werknemer: arbeidscontract of werkgeversattest.
 • werkzoekende: bewijs van inschrijving als werkzoekende bij de VDAB of sollicitatiebrieven en het bewijs van een reële kans te maken om te worden aangesteld.
 • zelfstandige: integraal attest van de kruispuntbank voor ondernemingen en bewijzen van aansluiting bij de sociale kas voor zelfstandigen.
 • beschikker voldoende bestaansmiddelen: bewijzen van voldoende bestaansmiddelen, bijvoorbeeld pensioen, invaliditeitsuitkering, uitkering arbeidsongevallen e.d. alsook bewijs van ziekteverzekering.
 • Student: inschrijvingsbewijs bij een erkende onderwijsinstelling in België, ziekteverzekering, voldoende bestaansmiddelen
 • au-pair (maximum tot en met 26 jaar):
  • contract met gastgezin (overeenkomst voor de plaatsing van een au-pair)
  • bewijs van ziekteverzekering voor België.

In sommige situaties dient u de beslissing van Dienst Vreemdelingenzaken af te wachten. De beslissing wordt uiterlijk 6 maanden na het opstarten van de bijlage 19 genomen.

Bij een gunstige beslissing ontvangt u een bijlage 8ter en kan u een elektronische verblijfskaart (EU-kaart) aanvragen.

Klik hier om een afspraak te maken aan de themabalie van Burgerzaken voor een inschrijving als niet-Belg met een EU-nationaliteit.

Meebrengen

 • Paspoort of identiteitskaart
 • De documenten waarover u reeds beschikt
 • 3 recente pasfoto’s

Regelgeving

Afspraak maken voor een inschrijving als niet-Belg uit de EU

Contactinformatie