Inschrijving Niet-Belgen Niet-EU

Komt u naar België voor langer dan 3 maanden, dan dient u zich in te schrijven.  

Voorwaarden

  • U beschikt over een geldig paspoort met visum D (u deed uw verblijfsaanvraag vanuit het buitenland via de bevoegde ambassade).
    Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vindt u alle informatie over het visum type D voor België. 

  • U beschikt over een geldige aankomstverklaring (u doet uw verblijfsaanvraag in België) en een eventuele verblijfskaart van een andere EU-lidstaat

Procedure

Indien u beschikt over een geldig paspoort met visum D ontvangt u bij uw aanmelding een voorlopig verblijfsdocument bijlage 15.
Na de positieve woonstcontrole ontvangt u een schriftelijke uitnodiging voor de aanvraag van uw elektronische verblijfskaart.

Indien u beschikt over een geldige aankomstverklaring, start u een verblijfsprocedure op.  

Klik hier om een afspraak te maken aan de themabalie van Burgerzaken voor het inschrijven als niet-Belg met een niet-EU-nationaliteit.

Meebrengen

  • Paspoort met visum D OF geldige aankomstverklaring en eventuele verblijfskaart van andere EU-lidstaat
  • 3 recente pasfoto’s
  • Alle relevante documenten in verband met uw verblijfsaanvraag

Regelgeving

Afspraak maken voor inschrijving als niet-Belg van buiten de EU

Contactinformatie