Erkenning als opleidingscentrum voor de technicus klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen

Voor het organiseren van de opleiding en het examen voor het behalen van het certificaat van bekwaamheid als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen is een erkenning nodig als opleidingscentrum voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen.

Download hier de overzichtslijst met erkende opleidingscentra voor technici voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen.

Voorwaarden

Om erkend te worden als opleidingscentrum voor technici klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen moet het opleidingscentrum voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • beschikken over degelijke procedures om de opleiding en het examen te organiseren
  • de docenten moeten beschikken over een erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen en staan onder leiding van een persoon die in het bezit is van een bachelor in de autotechnologie, een master in de ingenieurswetenschappen, een master in de industriële wetenschappen of een master in de bio-ingenieurswetenschappen, of van een persoon met minstens drie jaar aantoonbare ervaring in het geven van opleidingen in die materie
  • een reglementaire examenjury samenstellen.

Meer info over de erkenningsvoorwaarden vindt u in art. 8 (algemene erkenningsvoorwaarden) en art. 24/7 VLAREL (bijzondere erkenningsvoorwaarden).

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning als opleidingscentrum is geldig voor onbepaalde duur. Een erkend opleidingscentrum moet wel voldoen aan een aantal verplichtingen (= gebruikseisen) om de erkenning te kunnen behouden.

Meer info over de verplichtingen voor erkende opleidingscentra voor de technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen.​​​​​​

Procedure

Vraag uw erkenning aan bij de Vlaamse overheid.

 • Download het aanvraagformulier en vul het in. Met dat aanvraagformulier moet u aantonen dat het opleidingscentrum voldoet aan de erkenningsvoorwaarden.
 • Bezorg de nodige documenten aan de Vlaamse overheid
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (klik op “Ga naar het erkenningenloket”; aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP.

De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag. Eventueel volgt er een plaatsbezoek. De leidinggevende ambtenaar van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

Bedrag

De erkenningsaanvraag is gratis.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).