Erkenning vereniging - Aanvraagformulier

Erkenning vereniging - Aanvraagformulier

In dit aanvraagformulier vragen we je twee documenten op te laden ten einde het dossier te vervolledigen. Zorg ervoor dat je deze (digitaal) bij de hand hebt. Het betreft de volgende documenten:

  1. Huishoudelijk reglement
  2. Statuten

Correspondentieadres

Adres in Kortenberg? *
Correspondentieadres
Adresgegevens 3

contactpersoon voor het dossier

Adres van de contactpersoon voor het dossier (indien verschillend van algemeen correspondentieadres)

Adres in Kortenberg? *
Adres van de contactpersoon voor het dossier (indien verschillend van algemeen correspondentieadres)
Adresgegevens 4
Binnen welke werksoort is uw vereniging in te delen (vink aan) *
Heeft uw vereniging een specifieke jeugdwerking? *
Is uw vereniging een Nederlandstalige vereniging en beidt zij aan haar leden uitsluitend Nederlandstalige initiatieven aan? *
In welke vorm is uw vereniging georganiseerd? *
Is de burgerlijke aansprakelijkheid van uw vereniging, haar bestuurders en haar lesgevers door een verzekering gedekt? *
Zijn lichamelijke ongevallen van leden van de vereniging gedekt door een verzekering? *
Is uw vereniging aangesloten bij een erkende federatie, koepel, bond, ...? *

Noteer de bestuurleden van uw vereniging.

Voorzitter

Adresgegevens 5

Penningmeester.

Adresgegevens 6

Secretaris.

Adresgegevens 7

Afgevaardigde adviesraad

GDPR

In het kader van de algemene verordening ter bescherming van de persoonlijke gegevens (GDPR) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is, vragen wij via dit schrijven jullie toestemming voor het gebruik van jullie gegevens. Dit stelt ons in staat om jullie op de hoogte te houden van het doorgeven van timing aangaande de verhuurkalenders van de infrastructuur, nieuwe wetgeving, subsidies en voordelen die van toepassing zijn op de verenigingen. Daarnaast kunnen we jullie jaarlijks aanschrijven voor het vernieuwen van de erkenning.

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kan u terugvinden in de privacyverklaring.