Erkenning vereniging - Aanvraagformulier

Erkenning vereniging - Aanvraagformulier

Het aanvragen van een (voorlopige) erkenning is een tweeledig proces en kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure: 

  1. Vul eerst dit aanvraagformulier in. Op die manier geef je te kennen dat je als vereniging erkend wil worden. 

Maatschappelijke zetel van vereniging

Adres in Kortenberg? *
Correspondentieadres

Contactpersoon voor het dossier

Binnen welke werksoort is uw vereniging in te delen (vink aan) *

2. Registreer je vereniging als tweede stap nu ook op  reservaties.kortenberg.be.

 

Dit platform wordt enerzijds gebruikt als zaalreservatiemodule, maar ook als verenigingendatabank. Het is dus belangrijk om jouw vereniging alvast binnen deze software te registreren zodat meteen alle gegevens correct ingevoerd zijn.

 

Bekijk het demofilmpje voor meer info over hoe je jezelf eerst als particulier en nadien als vereniging registreert. In het filmpje wordt ook getoond hoe je meerdere personen aan je vereniging kan linken.

 

Van zodra je je vereniging geregistreerd hebt, zal de dienst Vrije Tijd jouw vereniging toevoegen aan de verenigingendatabank. Hierna wordt het voor jouw vereniging mogelijk om alle verdere informatie in te geven met betrekking tot het aanvragen van je erkenning. 

 

Wanneer je je erkenningsaanvraag hebt ingediend via de twee kanalen, zal de dienst de procedure in gang steken, alle gegevens nakijken die volgens het reglement vereist zijn, de aanvraag voorleggen aan desbetreffende adviesraad en de aanvraag tot slot agenderen op het college van burgemeester en schepenen.

GDPR

In het kader van de algemene verordening ter bescherming van de persoonlijke gegevens (GDPR) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is, vragen wij via dit schrijven jullie toestemming voor het gebruik van jullie gegevens. Dit stelt ons in staat om jullie op de hoogte te houden van het doorgeven van timing aangaande de verhuurkalenders van de infrastructuur, nieuwe wetgeving, subsidies en voordelen die van toepassing zijn op de verenigingen. Daarnaast kunnen we jullie jaarlijks aanschrijven voor het vernieuwen van de erkenning.

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kan u terugvinden in de privacyverklaring.