Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto, waarmee u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kunt aantonen dat u beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

  • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
  • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Klik hier om een afspraak te maken aan de themabalie van Burgerzaken voor het aanvragen van uw rijbewijs. U krijgt nadien een afspraak om het op te halen aan de snelbalie zodra het klaar is.

Meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs.
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
  • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
    Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.
  • aanvraagformulier van het examencentrum (voor een eerste rijbewijs) of huidig rijbewijs (voor een omwisseling) of attest van de politie (in geval van aanvraag na verlies of diefstal)

Bedrag

Het Europees rijbewijs kost 25 euro.

Uitzonderingen

Het rijbewijs 'bankkaartmodel' is 10 jaar geldig. Is uw rijbewijs nog minder dan drie maanden geldig? Neem contact op met de dienst Burgerzaken om uw rijbewijs te hernieuwen. 

Afspraak maken voor aanvragen van een Europees rijbewijs

Contactinformatie