Omruiling buitenlands rijbewijs

 • Een rijbewijs uit een EU-land mag omgeruild worden, als het bijna vervalt. Men moet het rijbewijs wel altijd laten registreren bij inschrijving in België. Let op de geldigheidsduur van het rijbewijs.
 • Een rijbewijs uit een niet-EU-land moet omgeruild worden bij inschrijving in België.

Procedure

U vraagt de omruiling aan bij de dienst Burgerzaken. Van zodra uw Europees rijbewijs klaar is, neemt de dienst Burgerzaken contact met u op. U mag het rijbewijs vervolgens afhalen aan de snelbalie.

Klik hier om een afspraak te maken aan de themabalie van Burgerzaken voor het omruilen van uw buitenlands rijbewijs.

Meebrengen

Voor de omruiling van een rijbewijs uit een EU-land brengt u mee:

 • uw origineel Europees rijbewijs (enkel als het rijbewijs bijna vervallen is, anders is het enkel laten registreren)
 • een recente pasfoto (indien nodig, in principe wordt de pasfoto overgenomen van uw elektronische identiteitskaart)

Voor de omruiling van een rijbewijs uit een niet-EU-land?

 • origineel vreemd rijbewijs
 • vertaling door beëdigde tolk met stempel van de rechtbank (indien andere taal dan Nederlands, Frans, Duits of Engels)
 • een recente pasfoto

U kan uw rijbewijs pas na 185 dagen ingeschreven te zijn België laten omruilen.

Pasfoto

Een pasfoto moet voldoen aan volgende voorwaarden:

Een pasfoto moet steeds recent en origineel zijn. Origineel betekent dat een kopie of een computerprint niet worden aanvaard. Professioneel ontwikkelde digitale foto's van goede kwaliteit kunnen wel. Zwart-wit foto's worden niet meer aanvaard. Verder moet een pasfoto aan de volgende voorschriften voldoen:

 • formaat: 35 x 45 mm (de hoogte van het hoofd, gemeten van kin tot de kruin, is minimum 25 mm en maximum 35 mm)
 • in vooraanzicht getrokken (dus niet schuin of in profiel)
 • met een witte achtergrond
 • voorhoofd, ogen, wangen, kin en neus moeten onbedekt zijn
 • zonder hoofddeksel of sjaal (anders moet een attest van de erkende religieuze overheid of een medisch attest voorgelegd worden).

Bedrag

25 euro

Afspraak maken voor het omruilen van een buitenlands rijbewijs

Contactinformatie