FAVV

Als u met uw onderneming in contact komt met voeding (teelt, productie, verpakking of klein- of groothandel) zult u een toelating of erkenning (vroeger: voedingsmiddelenvergunning) moeten aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). 

Procedure

U moet de vergunning aanvragen vóór de aanvang van de activiteiten (minimaal 30 dagen). U kunt dit doen via het voorziene aanvraagformulier. U bezorgt het ingevulde aanvraagformulier per post, fax of email naar uw provinciale controle eenheid (PCE).

Afhankelijk van de concrete activiteit zal de onderneming een registratie, een erkenning of een toelating krijgen.

Regelgeving