Feestmateriaal

In het kader van het gemeentelijk vrijetijdsbeleid wil het gemeentebestuur de volgende materiële ondersteuning bieden:

 • uitleendienst voor audiovisueel materiaal
 • uitleendienst voor sport- en spelmateriaal
 • uitleendienst voor feestmateriaal

De bedoeling van deze ondersteuning is een bijdrage te leveren aan een optimale werking van erkende verenigingen en diensten. De materialen mogen niet worden gebruikt voor commerciële activiteiten of voor beroepsdoeleinden.

Voorwaarden

Het gebruik van deze uitleendienst kan door:

 • erkende Kortenbergse verenigingen
 • erkende gemeentelijke adviesraden
 • gemeentediensten, het Welzijnshuis en het dienstencentrum
 • de Kortenbergse onderwijsinstellingen
 • alle socio-culturele instellingen gelegen in Kortenberg (bijvoorbeeld: kinderopvang, rusthuis, ...)

De lener is iedere natuurlijke persoon van 18 jaar en ouder die in naam van de hierboven vermelde gebruikers materiaal komt ontlenen.

Tijdens de uitlening moet de aanvrager de volgende richtlijnen naleven:

 • hij moet voor de uitgeleende voorwerpen zorgen als een voorzichtig en redelijk persoon;
 • bij het gebruik van de voorwerpen moet hij de verstrekte gebruiksaanwijzingen strikt opvolgen;
 • in geen enkel geval mag hij de uitgeleende voorwerpen overdragen, uitlenen of ter beschikking stellen aan derden;
 • hij moet de uitgeleende voorwerpen ten laatste op de overeengekomen datum terugbezorgen (niet van toepassing op het feestmateriaal dat geleverd wordt door de Uitvoeringsdienst).

Het niet naleven van deze bepalingen geeft aanleiding tot 3 maanden uitsluiting van het gebruik van de uitleendienst. Een tweede opeenvolgende niet-naleving van deze bepalingen geeft aanleiding tot een uitsluiting van 12 maanden.

Procedure

Aanvraag

De aanvraag kan via het online formulier worden ingevuld. De dienst Verhuur gaat dan na of het gewenste materiaal beschikbaar is.

De aanvragen dienen maximum 6 maanden en minimum 10 werkdagen voor de activiteit te gebeuren. 

Binnen de week na ontvangst van de aanvraag, ontvangt de aanvrager een antwoord waarin het aangevraagde materiaal al dan niet wordt bevestigd.

Al het materiaal centraliseren op één aanvraag zorgt voor een vlotte en efficientie verwerking door de diensten.

Afhalen en ophalen

Het feestmateriaal wordt door de Uitvoeringsdiensten geleverd op het opgegeven leveringsadres. Er moet steeds voor gezorgd worden dat het materiaal binnen kan staan. Na afloop moet het materiaal op dezelfde plaats terug klaargezet worden. Al het materiaal moet proper zijn. Beschadigd materiaal dient apart gezet te worden.

Indien dit vermeld staat bij het materiaal haalt de lener, na het maken van een afspraak aan de Vrijetijdsbalie in het Administratief Centrum, de materialen zelf af aan de Vrijetijdsbalie en brengt deze ook terug binnen de vastgelegde termijn. 
Klik hier om een afspraak te maken aan de Vrijetijdsbalie voor het afhalen en/of terugbrengen van materiaal van de uitleendienst.

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Rekeningnummer
 • Gegevens vereniging
 • Voorzie de nodige tijd

Bedrag

 

Buitentafels Buitentafels (per kar van 9 tafels - 2 m lang) - wordt geleverd: € 9/kar

BuitenbankenBuitenbanken (per kar van 18 banken - 2 m lang) - wordt geleverd: € 9/kar

Tent Tent (4 stuks - blauw met zijkanten) - ophalen aan VTbalie: € 5/stuk

 

Receptietafals Receptietafals (1 kar met 8 tafels) - wordt geleverd: € 6/kar

Klapstoelen Klapstoelen (per kar van 30 stoelen) - wordt geleverd: € 6/kar

Uitklapbare tafels Uitklapbare tafels (per kar van 10 tafels) - wordt geleverd: € 5/kar

Houten paneel Tentoonstellingspanelen (hout, 32 stuks 1,75 m x 1,25 m) - wordt geleverd: € 1/stuk

Muziekstaanders Muziekstaanders 40 stuks - ophalen aan VTbalie: € 0,20/stuk

Elektrisch kookvuur, 2 bekkens (2 stuks) Keukenschort (6 stuks) Elektrisch kookvuur, 2 bekkens (2 stuks) + Keukenschort (6 stuks) ophalen aan VTbalie: € 5/stuk

Nadars Nadars voor buiten 100 stuks (2,5 x 1,5 m) - wordt geleverd: € 0,20/stuk

Nadars voor binnen Nadars voor binnen 39 stuks - wordt geleverd: € 0,20/stuk

 

HerasHerashekken 60 stuks (3,45 m x 2 m) - wordt geleverd: € 2/stuk

podiumelementen podiumelementen 20 stuks (1 m (b) x 2 m (l) x verstelbare hoogte tot max 1 m) - wordt geleverd: € 1/stuk

Fietsenrek  Mobiel fietsenrek met plaats voor 10 fietsen - wordt geleverd: € 1/stuk

 

 

 afvalcontainer 1100 literAfval container - 1100 liter = 12 vuilzakken - Gratis

Vuilbakken (Stalen driepikkel voor 1 vuilzak) - gratis

electriciteitskastActiveren marktkast (geef aan welke locatie + uren) - tegen betaling. 

 • Dr. V. De Walsplein
  • Marktkast 1 en 2 thv huisnr 3
  • Marktkast 3 thv huisnummer 11
  • Marktkast 4 thv huisnr 27-30 (Bib Kortenberg)
 • Gemeenteplein Everberg
 • Parking Delhaize te Meerbeek
 • Sint-Pietersplein Kwerps
 • Dorpsplein te Erps
 • Kasteelstraat te Kwerps
 • Park van de oude abdij
  • Marktkast 1 thv gebouw Veehof
  • Marktkast 2 thv gebouw paviljoentje
  • Marktkast 3 thv Struiken naast weg OAK naar fietsenstalling

Uitzonderingen

Wat leent de gemeente Kortenberg niet uit?

 • Verlengkabels
 • Gele elektriciteitshaspels
 • Verdeelkasten
 • Verdeelstekkers/blokjes

De gemeente staat niet in voor de opbouw van het materiaal tenzij dit expliciet wordt vermeld. 

Regelgeving

Reglement betreffende de materiële steun aan verenigingen: uitleendienst - zitting 30/06/2008 is van toepassing

Online aanvragen

Contactinformatie