Feestmateriaal

In het kader van het gemeentelijk vrijetijdsbeleid wil het gemeentebestuur de volgende materiële ondersteuning bieden:

 • uitleendienst voor didactisch en audiovisueel materiaal
 • uitleendienst voor sport- en spelmateriaal
 • uitleendienst voor feestmateriaal

De bedoeling van deze ondersteuning is een bijdrage te leveren aan een optimale werking van erkende verenigingen en diensten. De materialen mogen niet worden gebruikt voor commerciële activiteiten of voor beroepsdoeleinden.

Voorwaarden

Het gebruik van deze uitleendienst kan door:

 1. de door de gemeente Kortenberg erkende verenigingen
 2. erkende gemeentelijke adviesraden
 3. gemeentelijke diensten
 4. het OCMW en het dienstencentrum
 5. de Kortenbergse scholen
 6. alle socio-culturele instellingen gelegen in Kortenberg (vb. kinderopvang, rusthuis)

De lener is iedere natuurlijke persoon van 18 jaar en ouder die in naam van de hierboven vermelde gebruikers materiaal komt ontlenen.

Tijdens de uitlening moet de aanvrager de volgende richtlijnen naleven:

 • hij moet voor de uitgeleende voorwerpen zorgen als een goede huisvader;
 • bij het gebruik van de voorwerpen moet hij de verstrekte gebruiksaanwijzingen strikt opvolgen;
 • in geen enkel geval mag hij de uitgeleende voorwerpen overdragen, uitlenen of ter beschikking stellen aan derden;
 • hij moet de uitgeleende voorwerpen ten laatste op de overeengekomen datum terugbezorgen (niet van toepassing op het feestmateriaal dat geleverd wordt door de technische dienst).

Het niet naleven van deze bepalingen geeft aanleiding tot 3 maanden uitsluiting van het gebruik van de uitleendienst. Een tweede opeenvolgende niet-naleving van deze bepalingen geeft aanleiding tot een uitsluiting van 12 maanden.

Procedure

Aanvraag

De aanvraag kan via het online formulier worden ingevuld. De dienst Verhuur gaat dan na of het gewenste materiaal beschikbaar is.

De aanvragen dienen maximum 6 maanden en minimum 10 werkdagen voor de activiteit gebeuren. 

Binnen de week na ontvangst van de aanvraag, ontvangt de aanvrager een antwoord waarin het aangevraagde materiaal al dan niet wordt bevestigd.

Al het materiaal centraliseren op één aanvraag zorgt voor een vlotte en efficientie verwerking door de diensten.

Afhalen en ophalen

Het feestmateriaal wordt door de gemeentelijke werkplaatsen geleverd op het opgegeven leveringsadres (inbepaalde gevallen kan het materiaal ook zelf afgehaald worden). Er moet steeds voor gezorgd worden dat het materiaal binnen kan staan.

Na afloop moet het materiaal op dezelfde plaats terug klaargezet worden. Al het materiaal moet proper zijn. Beschadigd materiaal dient apart gezet te worden.

Indien dit vermeld staat bij het materiaal haalt de lener de materialen zelf af aan de uitleendienst UiTbalie (Bib) en brengt deze ook terug binnen de vastgelegde termijn. Bij de bevestiging zal een datum en uur van afhalen en terugbrengen worden meegedeeld.

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Rekeningnummer
 • Gegevens vereniging
 • Voorzie de nodige tijd

Bedrag

 

Buitentafels Buitentafels (per kar van 9 tafels - 2 m lang) wordt geleverd: € 9/kar

BuitenbankenBuitenbanken (per kar van 18 banken - 2 m lang) wordt geleverd: € 9/kar

Tent Tent (4 stuks -blauw met zijkanten) ophalen aan Uitbalie: € 5/stuk

 

Receptietafals Receptietafals (1 kar met 8 tafels) wordt geleverd: € 6/kar

Klapstoelen Klapstoelen (per kar van 30 stoelen) wordt geleverd: € 6/kar

Uitklapbare tafels Uitklapbare tafels (per kar van 10 tafels) wordt geleverd: € 5/kar

Tentoonstellingspanelen Tentoonstellingspanelen (20 stuks 1,75 m x 1,25 m) wordt geleverd: € 1/stuk

Muziekstaanders Muziekstaanders 40 stuks. Ophalen aan de Uitbalie: € 0,20/stuk

Elektrisch kookvuur, 2 bekkens (2 stuks) Keukenschort (6 stuks) Elektrisch kookvuur, 2 bekkens (2 stuks) + Keukenschort (6 stuks) ophalen aan de Uitbalie: € 5/stuk

Nadars Nadars 100 stuks (2,5 x 1,5 m) wordt geleverd: € 0,20/stuk

HerasHerashekken 60 stuks (3,45 m x 2 m) wordt geleverd: € 2/stuk

podiumelementen podiumelementen 20 stuks (1 m (b) x 2 m (l) x verstelbare hoogte tot max 1 m) wordt geleverd: € 1/stuk

 afvalcontainer 1100 literAfval container - 1100 liter = 12 vuilzakken - Gratis

Vuilbakken (Stalen driepikkel voor 1 vuizak) - gratis

electriciteitskastActiveren marktkast (geef aan welke locatie + uren)

 • Dr. V. De Walsplein
  • Marktkast 1 en 2 thv huisnr 3
  • Marktkast 3 thv huisnummer 11
  • Marktkast 4 thv huisnr 27-30 (Bib Kortenberg)
 • Gemeenteplein Everberg
 • Parking Delhaize te Meerbeek
 • Sint-Pietersplein Kwerps
 • Dorpsplein te Erps
 • Park van de oude abdij
  • Marktkast 1 thv gebouw Sjaloom
  • Marktkast 2 thv gebouw paviljoentje
  • Marktkast 3 thv Struiken naast weg OAK naar fietsenstalling

Uitzonderingen

Wat leent de gemeente kortenberg niet uit!

 • Verlengkabels
 • De gele elektriciteitshaspels
 • Verdeelkasten
 • Verdeelstekkers/blokjes

De gemeente staat niet in voor de opbouw van het materiaal tenzij dit expliciet wordt vermeld. 

Regelgeving

Reglement betreffende de materiële steun aan verenigingen: uitleendienst - zitting 30/06/2008 is van toepassing

Online aanvragen

Contactinformatie