Fietsstraat

Verkeersbord Fietsstraat F111 en F113In 2017 werd de Kerkstraat de eerste fietsstraat in de gemeente Kortenberg. Deze straat kwam hiervoor in aanmerking omdat ze relatief kort is, op een route naar school ligt en in de zone 30 is gelegen. Er werden metingen uitgevoerd om het aantal auto’s en fietsers in kaart te brengen. Deze tellingen bevestigden dat de Kerkstraat een geschikte locatie is.

Om het fietsen naar school verder aan te moedigen, werd het fietsstraattraject naar en rondom de school De Regenboog in 2018 verder uitgebreid naar de Kloosterstraat en de Sint-Amandstraat.

Wat betekent het instellen van een fietsstraat voor de inwoners?

Inwoners kunnen hun woning zonder enig probleem bereiken. De bestaande parkeerplaatsen blijven beschikbaar.

In een fietsstraat hebben fietsers absolute voorrang. Ze mogen niet ingehaald worden. Dat heeft als resultaat dat auto’s voorrang moeten geven aan het fietsverkeer en dat ze niet zomaar kunnen doorrijden. Op termijn zal het ‘doorgaand verkeer’ door deze maatregel eerder kiezen voor een andere weg, omdat anders het ‘risico’ bestaat dat het moet wachten tot de fietsers op een rustige manier zijn doorgereden.

In straten met enkelrichtingsverkeer fietsen de fietsers in de tegengestelde rijrichting rechts van de rijbaan, net zoals vandaag al het geval is. Ook voor het ‘tegenliggend’ fietsverkeer moeten automobilisten voorrang geven.

Het gemeentebestuur hoopt op deze manier – minstens gedeeltelijk – het doorgaand verkeer te verminderen en de snelheid van het autoverkeer te milderen. Op termijn worden de effecten van deze maatregelen geëvalueerd.

Zone fietsstraat De Regenboog

Contactinformatie