Gemeentelijke Mantelzorgondersteuning

In 2014 werd de organisatie van de gemeentelijke mantelzorgpremie overgedragen aan het Welzijnshuis van Kortenberg. Naast de Vlaamse mantelzorgpremie betaalt het Welzijnshuis een mantelzorgpremie aan mantelzorgers. De gemeentelijke mantelzorgpremie wordt, als blijk van erkenning voor zijn of haar inzet, gegeven aan mantelzorgers die vrijwillig en onbezoldigd hulpbehoevende personen of gezinnen, gedomicilieerd in Kortenberg, thuis verzorgen. De toelage bedraagt 20 euro per maand en wordt jaarlijks uitbetaald aan de mantelzorger.

Naast het uitbetalen van deze zorgpremie, is het Welzijnshuis bezig met het uitbouwen van een degelijke mantelzorgondersteuning. Zo werden de afgelopen jaren verschillende infomomenten georganiseerd voor de mantelzorgers. Ook in 2017 kunnen mantelzorgers met al hun individuele vragen in verband met mantel- en thuiszorg terecht in het Dienstencentrum van het Welzijnshuis en zullen er weer enkele samenkomsten georganiseerd worden waarbij we enerzijds informatie rond allerhande thema’s doorgeven en waar anderzijds de mantelzorger zelf zijn eigen verhaal kan brengen

Voorwaarden

De zorgbehoevende is ouder dan 21 jaar en woont in Kortenberg. De zorgbehoevendheid wordt aangetoond door een positieve beslissing van de Vlaamse mantelzorgpremie. Een mantelzorger kan aan twee zorgbehoevenden hulp bieden. Beide zorgbehoevenden moeten dan een aanvraag indienen voor de premie. Twee zorgbehoevenden kunnen voor elkaar geen mantelzorger zijn.

Procedure

Een aanvraag indienen

U kunt de gemeentelijke zorgpremie het hele jaar door aanvragen in het Dienstencentrum van het Welzijnshuis. De zorgbehoevende of de persoon die hem/haar wettelijk of gewoonlijk vertegenwoordigt dient een ondertekend aanvraagformulier in. Dit aanvraagformulier is te verkrijgen in het Dienstencentrum of op www.kortenberg.be (Sociaal Huis/Mantelzorgpremie).

Bij de eerste aanvraag moet een kopie gevoegd worden van de toekenning van de zorgvergoeding door de Vlaamse Zorgverzekering. Hebt u nog geen tegemoetkoming van de Vlaamse Zorgverzekering, dan moet u deze eerst aanvragen. Alle info hierover kunt u vragen bij uw mutualiteit of in het Dienstencentrum. Meer info over de Vlaamse Zorgpremie vindt u op www.vlaamsezorgkas.be.

Meebrengen

Een uitbetaling aanvragen

In de loop van de maand december bezorgt het Dienstencentrum aan elke zorgbehoevende een uitnodiging tot verlenging van aanvraag. Hierbij worden eveneens de volgende zaken opgevraagd:

  • een actualisering van de persoonlijke gegevens;
  • een kopie van een rekeninguittreksel van de maand december met de uitbetaling van de zorgvergoeding via de zorgkas;
  • een attest dat wordt afgeleverd door de zorgkas. 

Deze documenten moet de aanvrager vóór 31 januari 2017 terugsturen, anders wordt de aanvrager niet langer beschouwd als geïnteresseerd en wordt de mantelzorgpremie van het voorbije jaar niet uitbetaald

Contactinformatie