Gemeentelijke Mantelzorgpremie

Naast de Vlaamse mantelzorgpremie betaalt het Welzijnshuis Kortenberg een mantelzorgpremie aan mantelzorgers. De gemeentelijke mantelzorgpremie wordt, als blijk van erkenning voor zijn of haar inzet, gegeven aan mantelzorgers die vrijwillig en onbezoldigd hulpbehoevende personen of gezinnen, gedomicilieerd in Kortenberg, thuis verzorgen. De toelage bedraagt 20 euro per maand en wordt jaarlijks uitbetaald aan de mantelzorger.

Naast het uitbetalen van deze zorgpremie, heeft het Welzijnshuis een degelijke mantelzorgondersteuning uitgewerkt. Zo werden de afgelopen jaren verschillende infomomenten georganiseerd voor de mantelzorgers. In samenwerking met de mantelzorgorganisaties Samana en S-Plus wordt er jaarlijks een programma uitgewerkt. Maandelijks vindt een activiteit voor mantelzorgers plaats in het Dienstencentrum. In het gemeentelijk informatieblad Zoeklicht vindt u steeds meer uitleg over het thema van deze dagen. Mantelzorgers kunnen ook met al hun individuele vragen in verband met mantel- en thuiszorg terecht in het Dienstencentrum van het Welzijnshuis.

Voorwaarden

De zorgbehoevende is gedomicilieerd in Kortenberg (dienst burgerzaken levert hiervoor het bewijs), woont niet in een woonzorgcentrum of andere instelling maar in zijn thuisomgeving en heeft geen recht op een andere gemeentelijke sociale toelage zoals de sociaal-pedagogische toelage. Een tijdelijk verblijf in een aangepaste instelling (kortverblijf voor weekend, dagcentru, ...) doet hieraan geen afbreuk. 

De zorgbehoevendheid wordt aangetoond door een positieve beslissing van de Vlaamse mantelzorgpremie. Een mantelzorger kan aan twee zorgbehoevenden hulp bieden. Beide zorgbehoevenden moeten dan een aanvraag indienen voor de premie. Twee zorgbehoevenden kunnen geen mantelzorger zijn voor elkaar.

Procedure

Een aanvraag indienen

U kunt de gemeentelijke zorgpremie het hele jaar door aanvragen in het Dienstencentrum van het Welzijnshuis. De zorgbehoevende of de persoon die hem/haar wettelijk of gewoonlijk vertegenwoordigt dient hiertoe een ondertekend aanvraagformulier in. Dit aanvraagformulier is te verkrijgen in het Dienstencentrum of onderaan deze pagina.

Klik hier om een afspraak te maken aan de themabalie van het Welzijnshuis voor het aanvragen van uw gemeentelijke mantelzorgpremie.

Bij de eerste aanvraag moet een kopie gevoegd worden van de toekenning van de zorgvergoeding door de Vlaamse Zorgverzekering. Hebt u nog geen tegemoetkoming van de Vlaamse Zorgverzekering, dan moet u deze eerst aanvragen. Alle info hierover kunt u vragen bij uw mutualiteit of in het Dienstencentrum. Meer info over de Vlaamse Zorgpremie vindt u op www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget.

Meebrengen

Een uitbetaling aanvragen

In de loop van de maand december bezorgt het Dienstencentrum aan elke zorgbehoevende een uitnodiging tot verlenging van aanvraag. Hierbij worden eveneens de volgende zaken opgevraagd:

  • een actualisering van de persoonlijke gegevens;
  • een kopie van een rekeninguittreksel van de maand december met de uitbetaling van de zorgvergoeding via de zorgkas;
  • een attest dat wordt afgeleverd door de zorgkas. 

Deze documenten moet de aanvrager vóór 31 januari terugsturen, anders wordt de aanvrager niet langer beschouwd als geïnteresseerd en wordt de mantelzorgpremie van het voorbije jaar niet uitbetaald.

Online aanvragen Maak een afspraak om de gemeentelijke mantelzorgpremie aan te vragen

Contactinformatie