Gemeentelijke subsidie voorhuwelijkssparen

Als u gaat trouwen en u deed aan voorhuwelijkssparen bij een erkende mutualiteit of financiële instelling, ontvangt u een extra gemeentelijke premie voor voorhuwelijkssparen.

Deze subsidie bedraagt 20% van het gespaarde bedrag met een maximum van 50 euro.

Voorwaarden

  • Op 1 januari van het jaar van het huwelijk sedert minstens 3 jaar aangesloten zijn bij een erkende kas (mutualiteit of financiële instemming) voor voorhuwelijkssparen.
  • Op de datum van het huwelijk minstens 1 jaar ingeschreven zijn in de gemeente.
  • U huwt voor u 30 jaar wordt.

Meebrengen

  • attest van voorhuwelijksparen
  • identiteitskaart.

  • Formulier (zie gerelateerde informatie onderaan deze pagina) invullen.

Bedrag

20% van het gespaarde bedrag met een maximum van 50 euro

Online aanvragen

Contactinformatie