Premie voorhuwelijkssparen - Aanvraagformulier

Het gemeentebestuur wil een premie voor voorhuwelijkssparen toekkennen aan inwoners van de gemeente die in het huwelijk treden. Het gespaarde bedrag wordt op die manier verhoogd met een maximum van 50 euro.

 

U heeft een uittreksel uit de huwelijksakte en een attest van de uitbetalingsinstelling van het voorhuwelijkssparen met vermelding van startdatum voorhuwelijkssparen en uitbetaald bedrag nodig.
Deze kan u later onderaan het formulier opladen.

Gegevens van de aanvrager

Adresgegevens 1

Aanvraag subsidie en bewijsstukken

Gelieve volgende bijlagen toe te voegen:

  • een uittreksel uit de huwelijksakte

  • een attest van de uitbetalingsinstelling van het voorhuwelijkssparen met vermelding van startdatum voorhuwelijkssparen en uitbetaald bedrag.

Ik heb het reglement gelezen *
Ik verklaar naar eer en geweten *

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

Contactinformatie