Generatie Rookvrij

Foto signalisatie Generatie Rookvrij - foto Stijn WilsKortenberg streeft naar een samenleving waarin kinderen gezond kunnen opgroeien en neemt daarom deel aan het project Generatie Rookvrij. De gemeente maakt de speel- en leeromgevingen van kinderen rookvrij. Zo kunnen ze spelen en leren in een gezonde en veilige omgeving zonder blootstelling aan tabaksrook of de verleiding om te beginnen roken.

Rookvrije speelomgevingen voor alle kinderen

Scholen in Vlaanderen zijn sinds 1 september 2018 rookvrij. In samenwerking met alle Kortenbergse lagere scholen werden er borden geplaatst rondom de scholen die het roken op die plaatsen ontraden. Ook de speelterreinen (Broekhoven, GC Colomba, De Costerstraat, Dorpsplein, Kasteelstraat, Louis Andriesstraat, Weesbeekdal, Villershof en Rotte Gaten) worden rookvrij gemaakt met ‘hier speel ik rookvrij’-borden.

Sinds mei 2021 wordt er aan alle bezoekers van de speelterreinen gevraagd om niet te roken rondom scholen en speelterreinen. De signalisatieborden geven aan dat het terrein rookvrij is en dat er niet gerookt mag worden. Ook de e-sigaret valt onder deze afspraken. Wie toch wil roken, kan dit buiten het speelterrein en zoveel mogelijk uit het zicht van de spelende kinderen.

Alle Kortenbergse lagere scholen doen mee

Alle lagere scholen in Kortenberg zetten mee hun schouders onder dit project: De Boemerang, Mater Dei, Hertog Jan, De Negensprong, De Regenboog en De Klimop. Het rookverbod gold al langer in de school, maar wordt nu uitgebreid naar de schoolomgeving.

Verschillende gemeentelijke locaties rookvrij

Op 1 oktober 2022 werden  volgende locaties in Kortenberg rookvrij gemaakt:

  • GC Colomba
  • Administratief Centrum
  • OC Berkenhof
  • Polyvalente zaal Erps-Kwerps
  • Voetbalterreinen Erps-Kwerps
  • OC Atrium
  • OC De Zolder

Generatie Rookvrij: ook tijdens het sporten

Sinds 23 september 2023 maken de sportclubs, jeugdverenigingen en sportcomplexen deel uit van ‘Generatie Rookvrij’.