Generatie Rookvrij

Foto signalisatie Generatie Rookvrij - foto Stijn WilsKortenberg streeft naar een samenleving waarin kinderen gezond kunnen opgroeien en neemt daarom deel aan het project Generatie Rookvrij. De gemeente maakt de speel- en leeromgevingen van kinderen rookvrij. Zo kunnen ze spelen en leren in een gezonde en veilige omgeving zonder blootstelling aan tabaksrook of de verleiding om te beginnen roken.

Rookvrije speelomgevingen voor alle kinderen

Scholen in Vlaanderen zijn sinds 1 september 2018 rookvrij. In samenwerking met alle Kortenbergse lagere scholen werden er borden geplaatst rondom de scholen die het roken op die plaatsen ontraden. Ook de speelterreinen (Broekhoven, GC Colomba, De Costerstraat, Dorpsplein, Kasteelstraat, Louis Andriesstraat, Weesbeekdal, Villershof, Rotte Gaten) worden rookvrij gemaakt met ‘hier speel ik rookvrij’-borden.

Vanaf mei wordt er aan alle bezoekers van de speelter-reinen gevraagd om niet te roken rondom scholen en speelterreinen. De signalisatieborden geven aan dat het terrein rookvrij is en dat er niet gerookt mag worden. Ook de e-sigaret valt onder deze afspraken. Wie toch wil roken, kan dit buiten het speelterrein en zoveel mogelijk uit het zicht van de spelende kinderen.

Kinderen bouwen zelf mee aan een rookvrije toekomst

In Kortenberg werden ook de kinderen zelf betrokken bij het project Generatie Rookvrij. De kindergemeenteraad was unaniem enthousiast over het rookvrij maken van speel- en leeromgevingen. Ook gingen de kin-dergemeenteraadsleden op zoek naar een manier om de rookvrije omgevingen in de kij-ker te zetten. Ze bedachten het idee om een tekenwedstrijd op te starten. De beste teke-ning wordt gebruikt als ontwerp voor een plaktattoo. Deze wordt aan alle kinderen uit de lagere school uitgedeeld op de internationale dag tegen tabak op 31 mei. Alle deelnemende tekeningen kunnen in de maand mei bewonderd wor-den op een tentoonstelling in de Kortenbergse Bib.

Alle Kortenbergse lagere scholen doen mee

Alle lagere scholen in Kortenberg zetten mee hun schou-ders onder dit project: De Boemerang, Mater Dei, Hertog Jan, De Negensprong, De Regenboog en De Klimop. Het rookverbod gold al langer in de school maar wordt nu uitgebreid naar de schoolomgeving.