Gewond, dood, of verloren gelopen dier

Als je een ziek of gewond dier vindt, wees dan voorzichtig. Zieke dieren voelen zich snel bedreigd en kunnen agressief reageren. Ook wanneer je een dood dier aantreft in de natuur of langs de weg, blijf dan op afstand en raak het kadaver niet aan.

Afhankelijk van de diersoort, kan je verschillende instanties contacteren.

Een overzicht:

1. Is het dier een gezelschapsdier, zoals een hond of kat?

a. Leeft het dier nog?

Als er gevaar dreigt voor de veiligheid van weggebruikers, verwittig je de politie op het noodnummer 101. Als je niet weet wie de eigenaar is, verwittig je de lokale politie.

b. Is het dier gestorven?

Als er gevaar dreigt voor de veiligheid van weggebruikers, verwittig je de politie op het noodnummer 101. Is er geen gevaar, dan kan je dit melden aan de gemeente via het meldingsformulier.

2. Is het dier een wild (zoog)dier of een vogel, zoals een egel, een wild konijn, een vos, een ree, een geringde vogel,…?

a. Is het dier ziek of gewond?

Bij gevaar verwittig je de politie op het noodnummer 101. Is er geen gevaar, neem dan contact op met Vogelbescherming Vlaanderen. Zij verwijzen je door naar een opvangcentrum voor vogels en wilde dieren indien nodig.

b. Is het dier dood?

Bij gevaar voor weggebruikers, verwittig dan de politie op het noodnummer 101. Is er geen gevaar, dan kan je dit melden aan de gemeente via het meldingsformulier.

Let op: het heeft niet altijd zin om dode dieren te (laten) verwijderen. Soms blijven ze in de wegberm leggen, waar ze voedsel vormen voor aaseters.

3. Gaat het over een marter, bever, bunzing, das, hermelijn, nerts, lynx, otter, wasbeer, wilde kat of wolf?

Dan zal de gemeente het Marternetwerk verzoeken het kadaver op te halen.

4. Gaat het om een everzwijn?

Dan zal de gemeente het dood gevonden everzwijn meteen melden aan het REBO team.

5. Gaat het om een roofvogel die op onnatuurlijke manier is gestorven?

Als je een dode roofvogel vindt en vermoedt dat het om kwaad opzet gaat (vergif, schotwonden, ...), laat de vogel dan liggen en meld dit bij de gemeente via het meldingsformulier.of rechtstreeks bij de Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos.

 

 

 

 

Contactinformatie