Gezinszorg

Gezinnen of alleenstaanden die omwille van geestelijke en/of lichamelijke ongeschiktheid of wegens bijzondere sociale omstandigheden hun huishoudelijke taken niet kunnen uitvoeren, kunnen beroep doen op gezins- en bejaardenhulp.

Voorwaarden

De duur en de aard van de hulp is afhankelijk van de noden en de behoeften van de hulpvragers.

De maatschappelijk werk(st)er komt bij u aan huis om de hulp te bespreken en een sociaal onderzoek te voeren. 

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • inkomstenbewijzen
  • eventueel invaliditeitsattest

Bedrag

U betaalt per uur. Het juiste bedrag hangt af van uw inkomen.

Regelgeving

U neemt telefonisch, via bureelbezoek of via e-mail contact op.

Contactinformatie