Heffing op de waterverontreiniging

Via de heffing op de waterverontreiniging betaalt u voor de zuivering van uw afvalwater. De heffing op waterverontreiniging steunt op het principe 'de vervuiler betaalt'. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) berekent en int de heffing op waterverontreiniging.

Voorwaarden

U moet een heffing op de waterverontreiniging betalen:

  • als u klant bent bij Brabant Water (leidingwaterverbruiker in de gemeente Baarle-Hertog)
  • als u een eigen waterwinning (grondwater) hebt
  • als u een grootverbruiker bent (minstens 500 kubieke meter water per jaar gebruikt)

Procedure

  • Gezinnen met een eigen waterwinning en klanten bij Brabant Water, betalen jaarlijks een heffing op de waterverontreiniging aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
    Als u een eigen waterwinning in gebruik neemt, geldt daarvoor een meldingsplicht (en soms vergunningsplicht).
  • Grootverbruikers moeten jaarlijks uiterlijk op 14 maart een aangifte van hun waterverbruik van het vorige jaar indienen bij de VMM. Met deze gegevens berekent de VMM de heffing op de waterverontreiniging.

Bedrag

Kost

U kunt het bedrag van uw heffing zelf berekenen via de berekeningswizard van de VMM.

Uitzonderingen

In bepaalde gevallen kunt u een vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging krijgen, omdat u uw afvalwater zelf zuivert. Sommige gezinnen hebben recht op een sociaal tarief voor de heffing (gedeeltelijke vrijstelling).