Vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging

Gezinnen die in Vlaanderen water verbruiken via een eigen waterwinning of klant zijn bij Brabant Water moeten jaarlijks een heffing op de waterverontreiniging betalen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een sociaal tarief of vrijstelling van deze heffing krijgen.

Ook grootverbruikers (vanaf 500 m3 kraanwater per jaar) kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van die heffing krijgen.

Voorwaarden

Zuiveringsinstallatie

Als gezin (of als grootverbruiker met gezinsgebruik) krijgt u een vrijstelling als u uw afvalwater correct zuivert met een eigen individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).
Hebt u een eigen waterwinning én ook een wateraansluiting? Dan komt u niet in aanmerking voor de vrijstelling, maar kunt u wel een compensatie aanvragen bij uw waterbedrijf.
Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staan alle voorwaarden om deze vrijstelling te krijgen.

Sociaal tarief

U betaalt slechts 20% van de heffing, als u op 1 januari van het heffingsjaar behoort tot een van de volgende categorieën:

Gaat uw waterfactuur over het waterverbruik van meer dan één gezin? Dan komt u niet in aanmerking voor dit sociaal tarief, maar kunt u wel een compensatie aanvragen.

De compensatie kan ook gelden voor bepaalde landbouwers (bijv. in bijberoep) en bepaalde grootverbruikers (bijv. woonzorgcentra en verzorgingsinstellingen).

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staan alle voorwaarden om dit sociaal tarief te krijgen.

Procedure

In de meeste gevallen is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) automatisch op de hoogte van uw situatie.

Bedrag

Financieel voordeel
  • Als u een vrijstelling krijgt, hoeft u geen heffing te betalen.
  • Als u het sociaal tarief krijgt, betaalt u nog 20% van de totale heffing. De totale heffing kunt u berekenen met de berekeningswizard van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).