Herinrichting Craenenplein

In het voorjaar van 2024 werd er gestart met de werken voor de herinrichting van het Craenenplein. Combimobiliteit, verkeersveiligheid, vergroening en ontharding staan daarbij centraal.

Waar mogelijk zal er worden vergroend en onthard. De bestaande parking zal worden heringericht en zal verkeersveiliger worden; er zal makkelijker in- en uitgereden kunnen worden. Bovendien zal het gemeentebestuur op het Craenenplein een Hoppinpunt inrichten, waarvoor de nodige aanpassingen zullen gebeuren.

Combimobiliteit en Hoppinpunt

Met het oog op een efficiëntere en meer duurzame mobiliteit wil het gemeentebestuur het makkelijker maken om verschillende vervoersmiddelen te combineren om een route af te leggen.
Daarom zal het Hoppinpunten inrichten op verschillende plaatsen in de gemeente.

Een Hoppinpunt is een vervoersknooppunt waar verschillende vervoersmogelijkheden worden aangeboden zoals openbaar vervoer (bus, trein), vervoer door middel van deelsystemen, naast fietsenstallingen en eventueel parkeermogelijkheden voor personenwagens.

Het Craenenplein wordt het eerste Hoppinpunt in Kortenberg. Er komt een grote overdekte fietsenstalling met plaats voor een 30-tal fietsen en een fietsherstelpunt, met daarnaast ook parkeerplaats voor negen wagens. Twee parkeerplekken daarvan zijn voorbehouden voor elektrisch laden en er zijn ook twee parkeerplekken voor personen met een handicap. 

In het verleden werden langs de Leuvensesteenweg ter hoogte van het Craenenplein al verhoogde bushaltes voorzien. Bij de herinrichting van het Craenenplein wordt ook het hoogteverschil tussen de bestaande parking en de aanpalende bushalte ter hoogte van de horecazaak weggewerkt.

In een latere fase zal ook nog de bushalte op het Dr. V. De Walsplein (aan de overzijde van het Craenenplein) worden verhoogd. Tussen de parking op het Craenenplein en de Leuvensesteenweg zal een wachtzone met schuilhuisje gecreëerd worden, afgescheiden van de parking door een groenzone.

Ontharding en vergroening

Het Craenenplein wordt heraangelegd met waterdoorlatende betonstraatstenen, grasbetontegels en meer groen. Minder grijs en meer groen zorgen voor verkoeling in de zomer en dus minder hittestress. Er komen bomen en een zitbank.

Stand van zaken werken op 30 april 2024

De werken aan het Craenenplein zijn in een vergevorderde fase. Het plein wordt daarom veel vroeger dan verwacht opengesteld voor fietsers en voetgangers. 

Voorlopig geldt er op het Craenenplein nog steeds een parkeerverbod voor auto's, zodat het graszaad tussen de grasbetontegels tijd heeft om te ontkiemen. Vermoedelijk zal er pas vanaf eind mei geparkeerd kunnen worden op het Craenenplein. 

Midden mei 2024 zal Fluvius nog enkele zaken in orde brengen en zal aansluitend de aannemer de bestrating en groenzones afwerken op het plein zelf. Het schuilhuisje en de fietsenstalling zullen pas in de loop van juni 2024 geleverd en geplaatst worden.

Fietsenrekken verplaatst

De fietsenrekken op het Craenenplein werden tijdelijk verplaatst naar de tijdelijke bushalte aan het Dr. V. De Walsplein en naar het pleintje ter hoogte van de slotenmaker in de Lodewijk Maesstraat. 

Plan en ontwerp

Hieronder vind je het plan en ontwerp voor de herinrichting van het Craenenplein. 

Heb je vragen over de werken? Neem contact op met de dienst Infrastructuurprojecten van Gemeente Kortenberg

Herinrichting Craenenplein

Herinrichting Craenenplein

Contactinformatie