Herinrichting Craenenplein

Het gemeentebestuur heeft plannen voor een herinrichting van het Craenenplein. Combimobiliteit, verkeersveiligheid, vergroening en ontharding staan daarbij centraal.

Op een infomarkt kan je terecht met eventuele vragen over de herinrichting van het Craenenplein. Iedere geïnteresseerde inwoner is welkom. De infomarkt vindt plaats op dinsdag 16 mei 2023 van 19 tot 21 u. in de Raadzaal van het Administratief Centrum en is doorlopend te bezoeken. Inschrijven is niet nodig.

Het gemeentebestuur heeft een ontwerp klaar voor de toekomstige herinrichting van het Craenenplein. Dit ontwerp zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad op 22 mei. Waar mogelijk zal er worden vergroend en onthard. De bestaande parking zal worden heringericht en zal verkeersveiliger worden; er zal makkelijker in- en uitgereden kunnen worden. Bovendien zal het gemeentebestuur op het Craenenplein een Hoppinpunt inrichten, waarvoor de nodige aanpassingen zullen gebeuren.

Combimobiliteit en Hoppinpunt

Met het oog op een efficiëntere en meer duurzame mobiliteit wil het gemeentebestuur het makkelijker maken om verschillende vervoersmiddelen te combineren om een route af te leggen.
Daarom zal het Hoppinpunten inrichten op verschillende plaatsen in de gemeente.

Een Hoppinpunt is een vervoersknooppunt waar verschillende vervoersmogelijkheden worden aangeboden zoals openbaar vervoer (bus, trein), vervoer door middel van deelsystemen, naast fietsenstallingen en eventueel parkeermogelijkheden voor personenwagens.

Het Craenenplein wordt het eerste Hoppinpunt in Kortenberg. Er komt een grote overdekte fietsenstalling met plaats voor een 30-tal fietsen en een fi etsherstelpunt, met daarnaast ook parkeerplaats voor negen wagens. Twee parkeerplekken daarvan zijn voorbehouden voor elektrisch laden en er zijn ook twee parkeerplekken voor personen met een handicap. Voor de vijf overige parkeerplekken en voor de twee parkeerplekken voor elektrisch laden zal van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 u. kortparkeren gedurende twee uur (blauwe zone) worden ingevoerd.

In het verleden werden langs de Leuvensesteenweg ter hoogte van het Craenenplein al verhoogde bushaltes voorzien. Bij de herinrichting van het Craenenplein wordt ook het hoogteverschil tussen de bestaande parking en de aanpalende bushalte ter hoogte van de horecazaak weggewerkt.
In een latere fase zal ook nog de bushalte op het Dr. V. De Walsplein (aan de overzijde van het Craenenplein) worden verhoogd. Tussen de parking op het Craenenplein en de Leuvensesteenweg zal een wachtzone met schuilhuisje gecreëerd worden, afgescheiden van de parking door een groenzone.

Ontharding en vergroening

Het Craenenplein wordt heraangelegd met waterdoorlatende betonstraatstenen, grasbetontegels en meer groen. Minder grijs en meer groen zorgen voor verkoeling in de zomer en dus minder hittestress. Er komen bomen en een zitbank.

Timing

De werken zullen in principe van start gaan in het najaar van 2023 en zullen afgewerkt zijn in het voorjaar van 2024.

 

Herinrichting Craenenplein

Herinrichting Craenenplein

Contactinformatie