Huis-aan-huisinzameling van papier en karton

Met de papier- en kartonophaling mag u het volgende meegeven:

  • papieren en kartonnen verpakkingen,
  • tijdschriften,
  • kranten,
  • kartonnen dozen,
  • postkaarten.

Papier en karton wordt ook ingezameld op het recyclagepark: oud papier en karton zoals papieren zakken, kartonnen dozen, kranten, tijdschriften, folders, boeken, schrijf- en printpapier. Bekijk de sorteerregels voor papier en karton.

Voorwaarden

Bij hevige rukwinden of stormweer wordt gevraagd om de nodige maatregelen te nemen zodat papier en karton op hun plaats blijven staan. Dat maakt het voor de werknemers van EcoWerf makkelijker om al het afval in te zamelen. Het is echter niet toegestaan om zware voorwerpen (zoals stenen) te gebruiken om het papier/karton op hun plaats te houden. U kunt bijvoorbeeld wel het papier/karton op een gunstige locatie zetten, het aangeboden papier goed verpakken of stevig vastbinden met natuurtouw om zwerfvuil te voorkomen. 

Papier/karton mag ten vroegste om 20 u. de dag voor ophaaldag buitengezet worden. Bij aangekondigde hevige wind of stormweer is het beter om pas op de ochtend van de ophaling (voor 7 u.) uw papier en karton buiten te zetten om 'waaivuil' zoveel mogelijk te vermijden. 

 

Procedure

Papier en karton wordt huis aan huis ingezameld op de data zoals vastgelegd op de gemeentelijke afvalkalender van EcoWerf. Zet dit duidelijk zichtbaar buiten de dag van de ophaling voor 7 u. of de avond ervoor na 20 u.
Het gewicht per doos mag niet groter zijn dan 15kg. Per aansluitpunt en per inzameling mag gemiddeld maximum 1m³ aangeboden worden.

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

Voor bedrijven die papier en karton aanbieden dat qua aard en volume vergelijkbaar is met dat van gezinnen kan er een 1100l container gehuurd worden. Alle bepalingen zijn beschreven in het contantbelastingsreglement. Deze huur is niet verplicht.

Regelgeving

EcoWerf neemt papier en karton niet mee wanneer het wordt aangeboden in plastic bakken, boxen of wasmanden. Vergeet ook niet de plastic folie rond reclamedrukwerk of tijdschriften te verwijderen. Enkel correct gesorteerd papier en karton verpakt in een kartonnen doos of samengebonden met natuurtouw wordt meegenomen.

Contactinformatie