DifTar-systeem

De inzameling en de verwerking van afval kost handenvol geld aan de gemeenschap. Met het DifTar-systeem worden de afvalverwerkingskosten eerlijk verdeeld. DifTar staat voor geDifferentieerde Tarieven en wil zeggen dat u enkel betaalt voor de hoeveelheid afval die u aanbiedt. Hierbij geldt het principe: wie afval voorkomt, bespaart een hoop geld.

Door milieubewust aan te kopen, goed te sorteren en thuis te composteren, kunt u veel geld uitsparen. Het is dus in uw voordeel om zo weinig mogelijk afval te produceren en zo veel mogelijk te sorteren en te hergebruiken. Het DifTar-systeem wordt in Kortenberg zowel toegepast bij de inzameling van afval aan huis als bij de inzameling van afval op het containerpark.

Nieuw rekeningnummer en betalen op recyclagepark via de DifTar-rekening

Vanaf 1 januari 2018 neemt EcoWerf een nieuw DifTar-rekeningnummer in gebruik waarop inwoners hun contantbelasting van de huis-aan-huisophaling storten.  Dit nieuw rekeningnummer is BE78 0910 2156 8886 

Tot nu toe had elke gemeente een eigen scharnierrekening waarbij de DifTar-dienst inzage had in de inkomstenkant van de rekening en zo de saldi beheerde. Dankzij de omschakeling naar dit nummer kan EcoWerf een aantal extra voordelen aanbieden. Zo kan de inwoner vanaf 1 januari 2018 de afvalrekening op het DifTar-recyclagepark betalen via de DifTar-rekening. Deze nieuwe betaalwijze levert de parkwachter tijdswinst op en zorgt voor een betere circulatie op het recyclagepark. De bestaande betalingsmogelijkheden op het recyclagepark zoals Bancontact en beurtenkaarten, blijven bestaan.

Andere voordelen

In 2019 zal de inwoner kunnen betalen via domiciliëring en de betalingsuitnodiging digitaal ontvangen en betalen via een elektronisch facturatieplatform. Voor de gemeenten vereenvoudigt de administratie. In 2019 wil EcoWerf ook voor alle gemeenten die met een contantbelasting werken, de wanbetalers gaan opvolgen.

Contactinformatie