Diftar-systeem

De inzameling en de verwerking van afval kost handenvol geld aan de gemeenschap. Met het DifTar-systeem worden de afvalverwerkingskosten eerlijk verdeeld. DifTar staat voor geDifferentieerde Tarieven en wil zeggen dat u enkel betaalt voor de hoeveelheid afval die u aanbiedt. Hierbij geldt het principe: wie afval voorkomt, bespaart een hoop geld.

Door milieubewust aan te kopen, goed te sorteren en thuis te composteren, kunt u veel geld uitsparen. Het is dus in uw voordeel om zo weinig mogelijk afval te produceren en zo veel mogelijk te sorteren en te hergebruiken. Het DifTar-systeem wordt in Kortenberg zowel toegepast bij de inzameling van afval aan huis als bij de inzameling van afval op het containerpark.

Contactinformatie