Huis-aan-huisinzameling van restafval

Restafval wordt huis aan huis ingezameld. Restafval is het afval dat overblijft na zorgvuldig sorteren en niet gerecycleerd kan worden.

Procedure

Tweewekelijkse ophaling, telkens op vrijdag (gelijktijdig met de inzameling van gft) in de hele gemeente vanaf 7 u. 's morgens. Het afval moet verplicht worden aangeboden in de hiertoe voorziene grijze afvalcontainers met chip van EcoWerf. Bied uw container aan met gesloten deksel. Uw container mag scheuren noch lekken vertonen. Het totale gewicht van de aangeboden afvalcontainer mag niet groter zijn dan: 15 kg voor een container van 40 liter, 50 kg voor een container van 120 liter, 80 kg voor een container van 240 liter en 500 kg voor een container van 1.100 liter. Het huisvuil moet aangeboden worden zodat het geen gevaar vormt voor de ophaler.

Inwoners die door een verhuizing binnen of naar de gemeente geen huisvuilcontainer hebben, moeten bij EcoWerf een huisvuilcontainer aanvragen. De huisvuilcontainer blijft verbonden aan het adres waar hij is afgeleverd.

Het restafval mag pas aangeboden worden vanaf 20 u. op de dag voorafgaand aan de inzameling. Het moet verplicht aangeboden worden in de grijze of zwarte restafvalcontainer met chip van EcoWerf aan de openbare weg voor het perceel waar de aanbieder zijn adres heeft. Plaats de container goed zichtbaar aan de straatkant, met het handvat naar de straat gericht.

De lege afvalcontainer moet op de dag van de afvalinzameling terug worden verwijderd van het openbaar domein.

Bedrag

Uitzonderingen

Een overvolle container kunt u makkelijk vermijden, in de eerste plaats door uw container vaker aan te bieden. Doet u dit al en voldoet de containerinhoud regelmatig nog niet, neem dan contact op met EcoWerf voor een grotere of een extra afvalcontainer: 0800 97 0 97.

Regelgeving

Restafval van particulieren mag enkel aangeboden worden aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf volgens de hierboven beschreven procedure en zoals bepaald in de reglementen die u onderaan deze pagina kunt raadplegen.

Contactinformatie