Juridische tweedelijnsbijstand - Pro-Deoadvocaat

Hebt u een advocaat nodig voor juridisch advies, bijstand of vertegenwoordiging? Als u te weinig bestaansmiddelen hebt, kunt u een beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro-Deoadvocaten genoemd). Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Voorwaarden

U kunt een beroep doen op tweedelijnsbijstand als:

Procedure

Als u juridische tweedelijnsbijstand wilt aanvragen, kunt u terecht bij

Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand. De federale overheid betaalt het restbedrag uit aan de advocaat.

Meebrengen

  • Identiteitskaart of paspoort
  • Samenstelling van uw gezin
  • Recent bewijs dat u behoort tot de rechtzoekende die wordt vermoed onvermogend te zijn of een recent bewijs van uw (vervangings)inkomen en van de personen waarmee u samenwoont

Bent u zelfstandige, breng dan ook uw laatste btw-aangifte mee.

Bedrag

Kost

Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Bureau voor Juridische Bijstand (klik hier voor de juiste contactgegevens)

Bureau voor Juridische Bijstand: Huis van de Advocaat (Rijschoolstraat 9, 3000 Leuven)

  • Tel. 016 21 45 45
  • Fax 016 21 45 46

Orde van Vlaamse Balies

Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel

  • Tel. 02 227 54 70
  • Fax 02 227 54 79

Website http://www.advocaat.be/

E-mail: info@advocaat.be

 

Contactinformatie