Juridische tweedelijnsbijstand - Pro deo advocaat

Hebt u een advocaat nodig voor juridisch advies, bijstand of vertegenwoordiging? Als u te weinig bestaansmiddelen hebt, kunt u een beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro-Deoadvocaten genoemd). Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Voorwaarden

U kunt een beroep doen op tweedelijnsbijstand als:

 • uw inkomen niet hoger is dan de vastgelegde inkomensgrenzen
 • u onder een bepaalde categorie valt (minderjarigen, leefloners, huurders van een sociale woning, gedetineerden, ...)

Procedure

Als u juridische tweedelijnsbijstand wilt aanvragen, kunt u terecht bij

 • een bureau voor juridische bijstand (BJB)
 • een advocaat

Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand. De federale overheid betaalt het restbedrag uit aan de advocaat.

Meebrengen

 • Identiteitskaart of paspoort
 • Samenstelling van uw gezin
 • Recent bewijs dat u behoort tot de rechtzoekende die wordt vermoed onvermogend te zijn of een recent bewijs van uw (vervangings)inkomen en van de personen waarmee u samenwoont

Bent u zelfstandige, breng dan ook uw laatste btw-aangifte mee.

Bedrag

Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Bureau voor juridische bijstand (klik hier voor de juiste contactgegevens)

Bureau voor Juridische Bijstand Vaartstraat 5 3000 Leuven

 • Tel. 016 21 45 45
 • Fax 016 21 45 46

Orde van Vlaamse Balies

Koningsstraat 148 1000 Brussel

 • Tel. 02 227 54 70
 • Fax 02 227 54 79

Website http://www.advocaat.be/

E-mail: info@advocaat.be

Contactinformatie