Juridische tweedelijnsbijstand - Pro deo advocaat

Hebt u een advocaat nodig voor omstandig juridisch advies, of voor bijstand en vertegenwoordiging al dan niet in het kader van een procedure, dan kunt u een beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand. Vroeger werden deze advocaten pro-Deoadvocaten genoemd.

Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Voorwaarden

U kunt een beroep doen op tweedelijnsbijstand als:

  • uw inkomen niet hoger is dan de vastgelegde inkomensgrenzen
  • er vermoed wordt dat u onvermogend bent.

Meebrengen

  • Identiteitskaart of paspoort
  • Samenstelling van uw gezin
  • Recent bewijs dat u behoort tot de rechtzoekende die wordt vermoed onvermogend te zijn of een recent bewijs van uw (vervangings)inkomen en van de personen waarmee u samenwoont

Bent u zelfstandige, breng dan ook uw laatste btw-aangifte mee.

Bedrag

Bureau voor juridische bijstand (klik hier voor de juiste contactgegevens)

Bureau voor Juridische Bijstand Vaartstraat 5 3000 Leuven

  • Tel. 016 21 45 45
  • Fax 016 21 45 46

Orde van Vlaamse Balies

Koningsstraat 148 1000 Brussel

  • Tel. 02 227 54 70
  • Fax 02 227 54 79

Website http://www.advocaat.be/

E-mail: info@advocaat.be

Contactinformatie