Klachtenformulier

Via dit formulier kunt u een klacht overmaken aan de gemeente Kortenberg of aan het Welzijnshuis Kortenberg.

Door het invullen van dit formulier verklaart u zich ermee akkoord dat de klachtencoördinator en de gemeentelijke dienst die uw melding zal behandelen kennisnemen van de inhoud van uw melding. Uw gegevens worden enkel bijgehouden of doorgegeven aan derden met het oog op het behandelen van deze melding.

Een klacht is niet ontvankelijk wanneer/indien:

  • De feiten waarop ze betrekking heeft meer dan één jaar geleden zijn.
  • De klacht reeds eerder behandeld werd waarbij de feiten en het tijdstip waarop ze betrekking heeft dezelfde zijn als bij de eerdere klacht.
  • De klacht anoniem is – minstens naam en adres (of e-mailadres) moeten bekend zijn.
  • De klacht niet schriftelijk werd ingediend.
  • De klacht niet in het Nederlands werd gesteld.
  • De klacht het voorwerp is van een gerechtelijke of administratieve procedure.
  • De klacht het voorwerp is van een verzekeringsprocedure.
  • Andere formele beroepsmogelijkheden mogelijk zijn (bijvoorbeeld: individuele dossiers van het bijzonder Comité, personeelsselectieprocedures, …).

Lees hier meer info over de klachtenbehandeling.

Uw contactgegevens

Adresgegevens 1

Waarover hebt u een klacht en hebt u een voorstel voor een oplossing?

Locatie en tijdstip waarop uw klacht betrekking heeft

Voeg, indien u dit wenst, een (of meerdere) foto('s) of document(en) toe aan uw klacht. Klik op het plusteken wanneer u meer dan één bestand wil toevoegen.

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

Contactinformatie