Kruispuntbank van Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een gegevensbank aangemaakt door en in beheer van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie waarin de identificatiegegevens van ondernemingen zijn opgenomen.

Dankzij de KBO is de administratieve last voor ondernemingen sterk verminderd. KBO centraliseert de basisgegevens van ondernemingen en vestigingseenheden en verspreidt deze naar verschillende bevoegde overheidsdiensten. Aan iedere onderneming en vestigingseenheid kent KBO een uniek identificatienummer toe. Met behulp van dit identificatienummer kunnen overheden onderling gegevens over ondernemingen en vestigingseenheden uitwisselen. Dit zorgt ervoor dat de ondernemer slechts één keer eenzelfde gegeven aan de overheid moet overmaken.

Procedure

Neem contact op met een ondernemingsloket om uw onderneming te laten opnemen in de KBO.
Wanneer er wijzigingen gebeuren aan uw onderneming (bv. adreswijziging) dan kunt u dit zelf aanpassen in de KBO.