Landbouwschade

Naar aanleiding van de uitzonderlijke weersomstandigheden (droogte) van de laatste maanden bestaat de kans dat u hierbij onherstelbare schade hebt opgelopen aan uw teelten op het grondgebied van Kortenberg.

Om dergelijke schade vast te stellen moet de schattingscommissie samengeroepen worden die de schade aan de teelten moet bepalen opdat een mogelijke compensatiemaatregel zou kunnen vastgelegd worden.

Indien u van oordeel bent hiervoor in aanmerking te komen, aarzel dan niet om dit te melden aan de dienst rampenplanning van het gemeentebestuur d.m.v. het aangifteformulier. Vergeet zeker niet om foto‘s en ander bewijsmateriaal te verzamelen.

De dienst rampenplanning is bereikbaar via rampenplan@kortenberg.be of via 02 755 22 25.

Op deze manier hopen wij als gemeentebestuur u te kunnen tegemoet komen.

Online aanvragen

Contactinformatie