Rampenplan

Elke gemeente wordt geconfronteerd met steeds groter wordende risico’s. Dit heeft onder meer te maken met de steeds dichtere bebouwing, de aanwezigheid van industrie en de doortocht van risicohoudende transporten via weg, waterweg, spoor en lucht of ook gewoon met de toenemende bevolkingsdichtheid.

Op deze risico's voorbereid zijn is een must. Daarom vindt u hier informatie van de gemeente voor het geval u en/of wij bijvoorbeeld zouden te maken hebben met een hittegolf, een koudegolf, een grieppandemie, enz.

U vindt hier ook de formulieren terug die u kunnen helpen voor het geval u schade zou ondervonden hebben vanwege hevige regenval of ander noodweer.

Deze informatie wordt regelmatig aangepast en aangevuld naargelang bepaalde situaties zich zouden (kunnen) voordoen op het grondgebied van Kortenberg.