Schade naar aanleiding van storm of noodweer

Maak een inventaris van de schade op. Best worden zoveel mogelijk bewijzen van de schade verzameld: foto's, maak een nauwkeurige inventaris van de geleden schade.

Welk nummer bellen tijdens de storm of noodweer

Stel jezelf de vraag of er mogelijk een leven in gevaar is en/of een interventie van de brandweer noodzakelijk is.

  •  Ik bel het nummer 112 wanneer ik dringend een ambulance of de brandweer nodig heb, omdat mogelijk iemands leven in gevaar is.
    • Voorbeelden: instortingsgevaar, gevaar op de openbare weg (omgevallen boom, doorgesneden kabel, gevallen stenen, ...), brandgevaar, incident met gewonden, ...
  •  Ik gebruik het e-loket www.1722.be of bel het nummer 1722 wanneer er geen risico is op levensgevaar maar ik de hulp van de brandweer nodig heb.
    • Voorbeelden: veel schade aan de dakbedekking, ondergelopen kelder, wateroverlast op de openbare weg, ...

Melden van schade bij uw verzekering

Schade door natuurrampen is gedekt door de brandpolis: neem zo spoedig mogelijk contact op met uw verzekeraar.

Sedert 1 maart 2006 moeten alle brandpolissen voor alle risico's die onder de brandverzekering 'eenvoudige risico's' vallen verplicht de dekking natuurrampen bevatten (dit type brandpolis betreft hoofdzakelijk woningen, kantoren en kleinhandelszaken). De dekking natuurrampen die sedert 1 maart 2007 in alle woningverzekeringspolissen verplicht is opgenomen omvat: overstromingen, overlopen of opstuwen van openbare riolen, aardverschuivingen of grondverzakkingen.

Stormschade is een basiswaarborg binnen de brandverzekering: neem zo spoedig mogelijk contact op met uw verzekeraar.

Melden van schade bij het Vlaams Rampenfonds

Heb je schade ondervonden tijdens noodweer? Meld dit dan binnen de 60 dagen, bij voorkeur, via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds.

Het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest (Belgisch Staatsblad van 23 april 2019) regelt de aanvraag tot erkenning van rampen die plaatsvinden binnen het Vlaams Gewest. De procedure wordt verduidelijkt door het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 (Belgisch Staatsblad van 9 november 2020).

Niet langer het stads- of gemeentebestuur, maar de getroffenen zelf, dienen vanaf heden binnen 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning als ramp in bij het Vlaams Rampenfonds.

De contactgegevens van het Vlaams Rampenfonds vind je op de website van het Vlaams Rampenfonds.

Contactinformatie