Ondersteuning (subsidie) van milieu- en natuurverenigingen of gebiedsspecifieke werkgroepen – Aanvraagformulier

De aanvragende organisaties moeten door de gemeente Kortenberg erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.

Adres

Aanvraag subsidie en bewijsstukken

Hiervoor voeg ik de volgende verplichte bijlagen toe aan het aanvraagformulier (indien deze bijlagen op het ogenblik van het invullen van dit formulier nog niet beschikbaar zijn, kan u dit formulier met de nodige bijlagen op een later tijdstip invullen of alle gevraagde bewijsstukken mailen naar duurzaamheid@kortenberg.be):

Verantwoording na betaling

Vóór 31 maart van het werkingsjaar volgend op het werkingsjaar van de toekenning van de subsidie, moeten volgende documenten worden ingediend: 

  • een afrekening van ontvangsten en uitgaven van het project.
  • het betalingsbewijs (overschrijving, ontvangstbewijs van contant geld) van het gesubsidieerde bedrag.
  • werkingsverslag van het project of projectjaar.
  • voor projecten dient een kopie van alle communicatie toegevoegd te worden.
  • de verplichte bijlagen zoals 3 edities nieuwsbrief, kopie resultaten monitoring en/of inventarisatie, ... indien van toepassing.

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring