Ondersteuning (subsidie) van milieu- en natuurverenigingen

Het gemeentebestuur kent een subsidie toe aan erkende milieu- en natuurverenigingen of gebiedssprecifieke werkgroepen van deze verenigingen voor het ondersteunen van hun algemene werking en voor activiteiten die betrekking hebben op de bescherming van het leefmilieu en het natuurbehoud in Kortenberg.

Voorwaarden

De milieu- of natuurvereniging of de gebiedsspecifieke werkgroep dient te voldoen aan het reglement betreffende de gemeentelijke erkenning van verenigingen.

Bedrag

Het basisbedrag bedraagt 150 euro per jaar. De grootte van het bonusbedrag is 40 euro per punt. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 950 euro per jaar.

Online aanvragen

Contactinformatie