Plannen inkijken

Het is mogelijk om bouwplannen en milieuplannen die horen bij afgeleverde vergunningen of geakteerde meldingen in te kijken.

Voorwaarden

Tijdens de inzage mogen geen foto's of printscreens worden genomen. 

 

Procedure

De plannen worden zo mogelijk digitaal ter beschikking gesteld. Wanneer er geen digitale versie ter beschikking is, zal de papieren versie kunnen worden ingekeken.

Contactinformatie