Praktische informatie vakantiewerking

Korte inhoud: 

Inschrijven

Tarieven

Betaling

Sociaal tarief

Annulatiereglement

Verzekering

Verloren voorwerpen

Fiscaal attesten

Foto's

  

Inschrijven

 

De inschrijvingen voor de gemeentelijke activiteiten verlopen via de inschrijvingssoftware ‘Kwandoo’ https://kortenberg.kwandoo.com. Je maakt het best vooraf een account aan. Meer info hierover vind je op www.kortenberg.be/vakantieaanbod.

 

Tarieven

De weergegeven prijs zoals aangegeven in de Vakantiewijzer per activiteit is de standaardprijs. Dit is de prijs voor één kind dat inwoner van Kortenberg is.

  • Vanaf een derde kind wordt er 20% in mindering gebracht.
  • Niet-inwoners betalen 20% meer dan de vermelde standaardprijs.
  • De inschrijvingssoftware berekent voor jou de prijs die van toepassing is.

 

Betaling

Inschrijven en voorafgaand betalen is verplicht! Voer je betaling ook onmiddellijk uit. Anders zal je kind niet kunnen deelnemen aan de activiteiten. Je kan betalen via je gezinsaccount op Kwandoo. Bij problemen kan je contact opnemen met vakantiewerking@kortenberg.be.

 

Sociaal tarief

Naast kortingen voor het tweede en derde kind kan je ook een aanvraag indienen voor het sociaal tarief. Het Welzijnshuis beslist of je in aanmerking komt. Wens je meer te weten te komen over het sociaal tarief, neem dan gerust contact op met socialedienst@kortenberg.be . Daarnaast stimuleren heel wat organisaties de deelname van je kind aan een sport- en spelactiviteit door middel van een financiële tussenkomst in het inschrijvingsgeld. Vraag vooraf bij je mutualiteit en werkgever welke voordelen zij bieden. Dan kunnen wij de door jou aangeleverde documenten tijdig en volledig aanvullen. Zo wordt een kamp weer een stukje betaalbaarder.

 

Annulatiereglement

Een annulatie dient steeds schriftelijk (per mail) gemeld te worden aan de dienst Vrije Tijd. Dit kan via vakantiewerking@kortenberg.be. Bij een terugbetaling dient het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder doorgegeven te worden aan de dienst Vrije Tijd.

 

  • Bij ziekte of ongeval van de deelnemer wordt altijd 100% van het inschrijvingsgeld terugbetaald op voorwaarde dat de annulatie gebeurt voor de aanvang van de activiteit en mits het voorleggen van een doktersbriefje.
  • Bij ziekte of ongeval van de deelnemer tijdens de activiteit ontvang je een gedeeltelijke terugbetaling in overeenstemming met het aantal gemiste dagen en dit mits het voorleggen van een doktersbriefje.
  • Indien je annuleert tot 35 kalenderdagen voor de aanvang van het initiatief wordt er 80% van het inschrijvingsgeld terugbetaald.
  • Indien je annuleert van de 35ste tot de 15de kalenderdag voorafgaand aan het initiatief wordt er 40% van het inschrijvingsgeld terugbetaald.
  • Indien je annuleert in de 15 kalenderdagen voorafgaand aan het initiatief wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.
  • Tot 15 kalenderdagen voorafgaand aan het initiatief kan je kosteloos een reservatie wijzigen in een soortgelijke reservatie met eenzelfde kostprijs op een andere datum op voorwaarde dat er plaatsen beschikbaar zijn.

 

Verzekering

Alle deelnemers zijn automatisch verzekerd na inschrijving.

 

Verloren voorwerpen

De gemeente Kortenberg is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of beschadiging van eigen materiaal en kleding. De verloren voorwerpen blijven gedurende de hele vakantie ter plaatse beschikbaar. Je kan de monitoren hiervoor aanspreken. Na afl oop van de vakantie kan je steeds contact opnemen met vakantiewerking@kortenberg.be. De verloren voorwerpen blijven, na de activiteit, nog een maand beschikbaar. Nadien worden deze geschonken aan een goed doel.

 

Fiscale attesten

 Alle deelnemers tot en met 11 jaar komen in aanmerking voor een fiscaal attest. Dit attest wordt je toegestuurd. Zo wordt een kampje weer een stukje goedkoper.

Een duurzame vakantiewerking

Jij kan ons helpen een afvalarme vakantiewerking te organiseren. Koekjes zonder papiertje in een afwasbaar doosje, drankjes in een herbruikbare fl es en boterhammen in een boterhammendoos zijn een hele stap in de goede richting.

 

Foto’s

 Tijdens de activiteiten worden er regelmatig foto’s genomen van de kinderen. Deze kunnen later gebruikt worden op de gemeentelijke website, sociale media of in gemeentelijke publicaties. Indien je dit niet wenst, kan je dat laten weten via vakantiewerking@kortenberg.be.

Contactinformatie