Praktische informatie vakantiewerking

Korte inhoud: 

 

Inschrijven

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als je inschrijft voor een gemeentelijke activiteit via kortenberg.kwandoo.com. Meer info over het inschrijvingssysteem Kwandoo vind je op kortenberg.be/kwandoo. Denk eraan dat inschrijven en voorafgaand betalen verplicht is voor alle activiteiten. Wie niet beschikt over internet, kan terecht aan de onthaalbalie in het Dienstencentrum of kan een afspraak maken met de balie Vrije Tijd in het Administratief Centrum via 02 755 30 70 of kortenberg.mijnafspraakmaken.be/client. Onderaan vind je het adres terug.

Voor sommige activiteiten (bijvoorbeeld: kamp) moet je eerst eenmalig een account aanmaken. Zodra je geregistreerd bent, kan je inschrijven en betalen. Voor andere activiteiten (bijvoorbeeld: lezing) heb je geen account nodig. Maak een keuze uit het activiteitenaanbod, voer je e-mailadres in en reserveer zo je plaats. Indien de activiteit betalend is, kan je meteen online betalen. Je inschrijving is definitief na betaling. Kan je niet online betalen, contacteer dan de dienst Vrije Tijd (zie contactgegevens onderaan).

Meer info hierover vind je op www.kortenberg.be/vakantieaanbod.

Tarieven

De weergegeven prijs zoals aangegeven in de Vakantiewijzer per activiteit is de standaardprijs. Dit is de prijs voor één kind dat inwoner van Kortenberg is.

  • Vanaf een derde kind wordt er 20% in mindering gebracht.
  • Niet-inwoners betalen 20% meer dan de vermelde standaardprijs.
  • De inschrijvingssoftware berekent voor jou de prijs die van toepassing is.

Aantal deelnemers

Voor sommige activiteiten is er een beperkt aantal deelnemers. Dit is afhankelijk van de aard van de lessenreeks, het kamp of de activiteit, van het aantal begeleiders en van de locatie. Zodra een activiteit volzet is, is het niet meer mogelijk om een ticket aan te kopen. In sommige gevallen is het mogelijk om je op een wachtlijst te plaatsen.

Betaling

Inschrijven en voorafgaand betalen is verplicht! Voer je betaling ook onmiddellijk uit. Anders zal je kind niet kunnen deelnemen aan de activiteiten. Je kunt betalen via je gezinsaccount op Kwandoo. Bij problemen kan je contact opnemen met vakantiewerking@kortenberg.be.

Vrijetijdspas

Je kunt voor alle gemeentelijke activiteiten (inclusief vakantiewerking) een vrijetijdspas aanvragen waarmee je recht hebt op een sociaal tarief. Het Welzijnshuis beslist of je in aanmerking komt. Wil je meer weten over het sociaal tarief en de voorwaarden, surf dan naar kortenberg.be/vrijetijdspas-metsociaal-tarief. Schrijf je in aan de balies? Breng dan zeker je vrijetijdspas mee.

Daarnaast stimuleren heel wat organisaties de deelname van je kind aan een sport- en spelactiviteit door middel van een financiële tussenkomst in het inschrijvingsgeld. Vraag vooraf bij je mutualiteit en werkgever welke voordelen zij bieden. Dan kunnen wij de door jou aangeleverde documenten tijdig en volledig aanvullen. Zo wordt een kamp weer een stukje betaalbaarder.

Annulatiereglement

Een annulatie dient steeds schriftelijk (per mail) gemeld te worden aan de dienst Vrije Tijd. Dit kan via vakantiewerking@kortenberg.be. Bij een terugbetaling dient het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder doorgegeven te worden aan de dienst Vrije Tijd.

  • Bij ziekte of ongeval van de deelnemer wordt altijd 100% van het inschrijvingsgeld terugbetaald op voorwaarde dat de annulatie gebeurt voor de aanvang van de activiteit en mits het voorleggen van een doktersbriefje.
  • Bij ziekte of ongeval van de deelnemer tijdens de activiteit ontvang je een gedeeltelijke terugbetaling in overeenstemming met het aantal gemiste dagen en dit mits het voorleggen van een doktersbriefje.
  • Indien je annuleert tot 35 kalenderdagen voor de aanvang van het initiatief wordt er 80% van het inschrijvingsgeld terugbetaald.
  • Indien je annuleert van de 35ste tot de 15de kalenderdag voorafgaand aan het initiatief wordt er 40% van het inschrijvingsgeld terugbetaald.
  • Indien je annuleert in de 15 kalenderdagen voorafgaand aan het initiatief wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.
  • Tot 15 kalenderdagen voorafgaand aan het initiatief kan je kosteloos een reservatie wijzigen in een soortgelijke reservatie met eenzelfde kostprijs op een andere datum op voorwaarde dat er plaatsen beschikbaar zijn.
  • Tot 7 kalenderdagen voor de activiteit kan je jouw inschrijving omzetten in een inschrijving voor een andere activiteit binnen dezelfde vakantieperiode, op voorwaarde dat er nog plaatsen beschikbaar zijn en dat het inschrijvingsgeld voor die activiteit evenveel of meer is dan die voor de activiteit waarvoor je initieel had ingeschreven. In geval van een hogere prijs, moet je het verschil bijbetalen. Wanneer een activiteit wordt geschrapt of aangepast door de organisator, is een terugbetaling van het inschrijvingsgeld mogelijk.

Verzekering

Lichamelijk ongeval


Alle deelnemers aan gemeentelijke activiteiten (incl. vakantiewerking) zijn automatisch verzekerd voor lichamelijke ongevallen. In geval van een ongeval, ontvangt de deelnemer een ongevallenformulier. De gemeentelijke dienst en de gekwetste deelnemer (of ouder in geval van een minderjarige) vullen elk de nodige gegevens in op het formulier. De deelnemer (of ouder) laat een arts de medische verklaring invullen en bezorgt het formulier de volgende werkdag aan de betrokken dienst.

Bij dringende kwetsuren gaat de organisator – bij een minderjarige nadat de ouders telefonisch zijn geraadpleegd - rechtstreeks met de gekwetste naar de dokter of naar het ziekenhuis. Indien nodig wordt een ziekenwagen ingeschakeld. Als er kosten zijn, dan moet de deelnemer/ouder die eerst zelf betalen. waarna er een eventuele tussenkomst is door de verzekering.


Schade


De gemeente beschikt over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Wanneer je meent dat de organisatie aansprakelijk is voor eventuele schade opgelopen tijdens een gemeentelijke activiteit, kan je dit schriftelijk melden aan de betrokken dienst en kan er een schadeformulier ingediend worden. Als de gemeente aansprakelijk blijkt, krijg je via de verzekeringsmaatschappij een vergoeding voor de geleden schade.

Concrete vragen over hoe de verzekering is geregeld voor gemeentelijke activiteiten kan je opvragen via verzekeringen@kortenberg.be.

Verloren voorwerpen

De gemeente Kortenberg is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of beschadiging van eigen materiaal en kleding. De verloren voorwerpen blijven gedurende de hele vakantie ter plaatse beschikbaar. Je kan de monitoren hiervoor aanspreken. Na afl oop van de vakantie kan je steeds contact opnemen met vakantiewerking@kortenberg.be.

De verloren voorwerpen blijven, na de activiteit, nog een maand beschikbaar. Nadien worden deze geschonken aan een goed doel.

Fiscale attesten

 Alle deelnemers tot en met 11 jaar komen in aanmerking voor een fiscaal attest. Dit attest kan je terugvinden in je persoonlijke Kwandoo-account. Zo wordt een kampje weer een stukje goedkoper.

Een duurzame vakantiewerking

Jij kunt ons helpen een afvalarme vakantiewerking te organiseren. Koekjes zonder papiertje in een afwasbaar doosje, drankjes in een herbruikbare fles en boterhammen in een boterhammendoos zijn een hele stap in de goede richting.

Foto’s en verwerken persoonsgegevens

Tijdens de verschillende activiteiten kunnen er foto’s of korte filmopnames gemaakt worden. Er zal je steeds, via je account of ter plaatse, om toestemming worden gevraagd voor publicatie. Uiteraard worden je gegevens verwerkt conform de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie op kortenberg.be/privacy

Algemene bepaling

Door in te schrijven verbind je je ertoe de algemene voorwaarden gelezen te hebben en na te leven.

Geschillen en onvoorziene omstandigheden

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit reglement worden behandeld door het bestuur van de gemeente Kortenberg.

Contactinformatie