Project Boeyendaal

Op een honderdtal plaatsen in Vlaanderen werkt Aquafin aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Aquafin bouwt installaties waar rioolwater wordt gezuiverd, vernieuwt bestaande riolen en legt nieuwe riolen aan waar ze nog ontbreken.

In april 2023 is aannemer DSV gestart met werken in de Boeyendaalstraat, Ballingstraat en kleine delen van de Kruisborrestraat, Hollestraat en de Kwikstraat. Deze werken zullen in principe duren tot september 2024

Waarom deze werken?

Deze werken hebben als doel om het afvalwater dat nog ongezuiverd in de Zoobeek terechtkomt te zuiveren. Hiervoor wordt een gescheiden riolering aangelegd vanaf de Kruisborrestraat, in de Boeyendaalstraat, via een stukje Hollestraat en de Ballingstraat tot de aansluiting op de Zoobeek in de Kwikstraat.

De nieuw aangelegde regenwaterafvoerleiding (RWA) zal het regenwater van de woningen en de weg nog steeds naar de beek afvoeren. Er worden ook bufferbekkens aangelegd langs de Kruisborrestraat en de Boeyendaalstraat. Dit is om het overstromingsgevaar door hemelwater en erosiewater in de omgeving te beperken. De droogweerafvoerleiding (DWA) verzamelt het afvalwater van de woningen en voert dit af naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

Om dat mogelijk te maken, zijn alle woningen binnen het projectgebied (conform de opgelegde bovengemeentelijke wetgeving) verplicht om het regen- en afvalwater te scheiden op privé. Daarna worden de gescheiden waterstromen aangesloten op de nieuwe leidingen. 

Meer informatie en vragen

 

 

Contactinformatie