Project Boeyendaal

Op een honderdtal plaatsen in Vlaanderen werkt Aquafin aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Aquafin bouwt installaties waar rioolwater wordt gezuiverd, vernieuwt bestaande riolen en legt nieuwe riolen aan waar ze nog ontbreken.

Binnenkort start aannemer DSV met werken in de de Boeyendaalstraat, de Ballingstraat en kleine delen van de Kruisborrenstraat, de Hollestraat en de Kwikstraat. Deze werken zullen in principe duren tot eind juni 2024. 

Waarom deze werken?

Deze werken hebben als doel om het afvalwater dat nog ongezuiverd in de Zoobeek terechtkomt te zuiveren. Hiervoor wordt een gescheiden riolering aangelegd vanaf de Kruisborrestraat, in de Boeyendaalstraat, via een stukje Hollestraat en de Ballingstraat tot de aansluiting op de Zoobeek in de Kwikstraat.

De nieuw aangelegde regenwaterafvoerleiding (RWA) zal het regenwater van de woningen en de weg nog steeds naar de beek afvoeren. Er worden ook bufferbekkens aangelegd langs de Kruisborrestraat en de Boeyendaalstraat. Dit is om het overstromingsgevaar door hemelwater en erosiewater in de omgeving te beperken. De droogweerafvoerleiding (DWA) verzamelt het afvalwater van de woningen en voert dit af naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

Om dat mogelijk te maken, zijn alle woningen binnen het projectgebied (conform de opgelegde bovengemeentelijke wetgeving) verplicht om het regen- en afvalwater te scheiden op privé. Daarna worden de gescheiden waterstromen aangesloten op de nieuwe leidingen. 

Wanneer starten de rioleringswerken?

Op maandag 17 april 2023 is de aannemer gestart met de rioleringswerken. Hij werkt in verschillende fasen. De timings: 

Fase

Plaats – omgeving werken

Start

Vermoedelijk einde

1

Dorpsstraat / Kwikstraat

17 april 2023

 

Eind mei 2023

2

Ballingstraat / deel 1 Hollestraat

Midden mei

Donderdag 19 oktober 2023

3

Boeyendaalstraat / deel 2 Hollestraat

Maandag 23 oktober 2023

Eind april 2024

 

4

Kruisborrestraat

Eind april 2024

 

Eind juni 2024

 

 

Opgelet: deze planning is louter informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (onder andere: slecht weer).

Omleiding voor doorgaand verkeer

Voor doorgaand verkeer wordt een omleiding voorzien. 

Omleiding fase 1 en fase 2 project Boeyendaal

 

Het is mogelijk dat De Lijn zijn traject aanpast volgens de omleiding en/of dat er tijdelijke haltes worden voorzien. De openbare vervoersmaatschappij informeert de reizigers aan de betrokken haltes en verwijst ze door naar de tijdelijke stopplaatsen.

Meer informatie en vragen

 

 

Contactinformatie