Promaz: fonds voor ondersteuning bij bodemverontreiniging

Promaz is een (door de overheid erkend) fonds dat financieel en/of operationeel tussenkomt bij de sanering van bodemverontreinigingen door lekkende mazouttanks en/of -leidingen.

Voor wie?

Elke eigenaar of eindgebruiker die kampt met een aantoonbare bodemverontreiniging, veroorzaakt door een lek in de mazouttank en/of -leidingen van een in België gelegen gebouw en die beschikt over een onderzoeksverslag.

Het Promaz-fonds kan helpen bij de sanering van die bodemverontreiniging in of rond gebouwen met een woonfunctie (één- of meergezinswoningen, appartementen, woningen met een praktijkruimte voor professionele activiteiten, …) of zonder woonfunctie (kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, religieuze gebouwen, hotels, …). Mazouttanks die in gebruik zijn, komen in aanmerking, maar ook buiten gebruik gestelde exemplaren die ooit een verontreiniging veroorzaakt hebben.

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 28 februari 2025 en moeten ontvankelijk worden verklaard door het fonds. 

Contactinformatie