Rattenbestrijding op openbaar domein - Aanvraagformulier

Gegevens aanvrager

Adresgegevens

Locatie overlast

Rioolkolk/gracht/adres rattenbestrijding openbaar domein

Let op: 

Ratten op openbaar domein en in beken, grachten, waterlopen en riolen worden bestreden door de gemeente, de provincie en/of de rioolbeheerder Aquafin: de gemeente neemt jouw aanvraag in behandeling, of maakt de aanvraag over aan de verantwoordelijke beheerder.

Ratten op privé domein moeten worden bestreden door de bewoner zelf, niet door de gemeente. Lees zeker ook de publicatie en richtlijnen van Vlaanderen rond het beheer van ratten en muizen in en rond de woning voor meer info: https://www.vlaanderen.be/publicaties/diervriendelijk-beheer-van-ratten-en-muizen-in-en-rond-de-woning.

 

Contactinformatie