Hoe ratten voorkomen en bestrijden?

De laatste jaren is het aantal bruine ratten in Vlaanderen sterk toegenomen. Ratten knagen aan voedsel, maar ook aan houtwerk, elektrische leidingen en kunststofbuizen. Ze graven onder funderingen of vloeren, in taluds en oevers. Ze kunnen problemen met gezondheid en hygiëne veroorzaken. Daarom is de bruine rat opgenomen in de lijst van schadelijke organismen. Dat betekent dat iedereen die verantwoordelijk is voor een terrein, grond of gebouw maatregelen moet treffen om deze dieren te vermijden en te bestrijden. Alle ratten uitroeien is onmogelijk, maar een effectieve combinatie van preventie en bestrijding houdt de aantallen laag en de hinder beperkt.

In de flyer in bijlage vindt u info over hoe u ratten op uw privéterrein kan vermijden of bestrijden.

Als het rattennest zich op openbaar domein, aan een waterloop of in de riolering bevindt, dient u contact op te nemen met de gemeentelijke dienst Wegen en Groen.

Afhankelijk van het type waterloop zal de bestrijding gebeuren door de gemeente of door de provincie.

Regelgeving

 

 

Contactinformatie