Rommelmarkten

Mag je een rommelmarkt organiseren? En waarop je moet letten!

Het antwoord is JA. Maar je moet een aantal regels in acht nemen.

Voorwaarden

Wie mag dat organiseren?

Iedereen 

Ambulant wat?

Ambulante handel (verkoop) is de officiële term die gebruikt wordt voor huis-aan-huisverkoop, verkoop op de openbare weg, op openbare markten of op andere plaatsen …

Ambulant betekent letterlijk ‘zonder vaste standplaats’ of ook ‘rondtrekkend’.

Een garageverkoop of rommelmarkt valt daaronder.

Verkoop van overschotten

De verkoop moet zijn van spullen die je op overschot hebt (“zoldervoorraden” – Geen nood, je dient niet effectief over een zolder te beschikken). Er mogen enkel goederen worden verkocht, gesleten door gebruik, met andere woorden tweedehands spullen. Het mag niet gaan om nieuwe goederen die je gekocht, gekweekt of geproduceerd hebt met de bedoeling om ze achteraf te verkopen.

Wat mag je zeker niet verkopen ? Medicijnen, wapens en edelstenen.  (Vrij vertaald: drugs, wapens en diamanten?)

Particuliere verkoop

Je mag enkel verkopen als particulier zonder commercieel doel, je mag dus geen handelaar zijn, want dan moet je jezelf als zelfstandige aangeven, eventueel in bijberoep. Als handelaar heb je een leurkaart nodig.

De burgemeester of zijn afgevaardigde moet voorafgaand toestemming geven aan manifestaties die verschillende niet-professionele verkopers verenigt (bijvoorbeeld een rommelmarkt). Deze kan ze voorbehouden aan niet-professionele verkopers of ze uitbreiden tot professionelen (houders van een leurkaart). 

Op eigen terrein

Een rommelmarkt is toegelaten op privéterrein. Je mag dus verkopen in je (eigen) garage, in de (eigen) (voor)tuin, veld of in een andere leegstaande ruimte. Aangezien het om een openbaar evenement gaat moet je voldoen aan de voorwaarden van het evenementenreglement categorie B.2 openluchtevenementen.

Indien je je spullen op het trottoir te koop stelt, dan verkoop je op de openbare weg. Dan moet je 'garage sale' voldoen aan de voorwaarden van het evenementenreglement categorie B.2 openluchtevenementen.

Occasioneel

Ga je elke week uitverkoop houden, dan ruikt het al snel naar een handeltje.  Zoldervoorraden en overschotten zijn niet onuitputtelijk, dus moeten dergelijke verkopen noodzakelijkerwijs occasioneel blijven. Een rommelmarkt is aanvaardbaar 1 à 2 keer per jaar.

Gratis of geld

Als je spullen weggeeft, dan verkoop je niks en is dat dus geen ‘ambulante verkoop’ . Je moet er geen speciale vergunning voor hebben.

Inschrijvingsgeld

Wordt bepaald door de organisatie zelf. 

Inschrijvingslijst deelnemers

Dit is verplicht en dient voorgelegd te worden aan de dienst evenementen. Met vermelding of de deelnemers handelaars zijn of niet. Indien het handelaars zijn vragen we bijkomend dat jullie ons het nummer van de leurkaart of het nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen (ondernemeningsnummer) bezorgen.

Marktopstelling

We vragen een gedetailleerd plan van de standen, eetstanden, drankstanden, EHBO, gekoppeld aan de inschrijvinglijst. 

Tip

Bepaal zelf of samen met je medeorganisatoren wat het doel is van de rommelmarkt en wie jullie wensen aan te trekken als verkopers en als bezoekers. Werken met de buren/vrienden die eigen zolderspulletjes verkopen of werken met commerciële handelaars vergen een andere aanpak. 

Procedure

Toestemming nodig of melden aan de gemeente?

Neen, zie garageverkoop

 • Indien de verkoop plaats heeft op privéterrein
 • Indien je dit maximaal 2 maal per jaar organiseert
 • Indien er minder dan 10 buren/vrienden deelnemen aan de verkoop, op eigen privéterrein
 • als de totale opkomst gedurende de duur van het evenement nooit boven 200 personen uitstijgt

Ja, aanvragen via het evenementenaanvraagformulier

 • Indien je meer dan 2 x per jaar een verkoop organiseert
 • Indien er mee dan 10  deelnemeners zijn
 • Indien er eet- en drankstanden worden voorzien 
 • Indien er gebruik wordt gemaakt van het openbaar domein (afsluiten straat of plein, gemeentelijke infrastructuur) 
 • Indien er commerciële verkoop is = voorleggen leurkaart of ondernemingsnummer handelaar
 • Indien er handelaars worden aangetrokken = voorleggen leurkaart of ondernemingsnummer handelaar
 • Als de opkomst gedurende het evenement meer dan 200 personen bedraagt = toelating vereist

Hoe aanvragen of melden?

Je vult het evenementenaanvraagformulier in. (knop online aanvragen)

 

 

Bedrag

Gratis of geld

Als je spullen weggeeft, dan verkoop je niks en is dat dus geen ‘ambulante verkoop’ . Je moet er geen speciale vergunning voor hebben.

 

Regelgeving

Online aanvragen

Contactinformatie