Samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) wordt verkozen voor een periode van zes jaar. De leden worden door de gemeenteraad verkozen. De huidige raad zetelt van 2019 tot 2024. De raad voor maatschappelijk welzijn komt minimaal 10 maal per jaar samen. De voorzitter stelt de agenda op, leidt de vergadering en staat in voor de uitvoering van de raadsbesluiten.

Het algemeen beleid komt ter sprake op de raad voor maatschappelijk welzijn. Zo beslist de raad voor maatschappelijk welzijn als zelfstandig bestuur over aankoop en verkoop van goederen en diensten, budgetten en jaarrekeningen, aanwerving van vast personeel, enz.

De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn toegankelijk voor het publiek, behalve het besloten gedeelte.

Samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn

 

Contactinformatie