Sluikstortbeleid

Sluikstorten is en blijft een hardnekkig probleem in heel Vlaanderen, helaas ook in Kortenberg.

Een nette en propere gemeente is een zorg voor iedereen. Inwoners én gemeentepersoneel belast met veegwerken en opruimacties ergeren zich (terecht) aan sluikstorten.

Over het verschil tussen zwerfvuil en sluikstorten bestaat soms verwarring. Het resultaat is immers hetzelfde: afval op de grond. Wat verschilt is het uitgangspunt.

  • Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, flesjes, zakdoekjes …
  • Sluikstorten is het bewust ontwijken van de inzameling van huisvuil of bedrijfsafval. Het gaat bijvoorbeeld om zakjes huishoudelijk afval in straatvuilnisbakken, het dumpen van (groen)afval op anonieme locaties of het achterlaten of bijplaatsen van afval bij glasbollen, textielcontainers en dergelijke.

Het gemeentebestuur investeert fors in een nette omgeving:

  • inwoners kunnen met afval terecht op het recyclagepark van Kortenberg;
  • dagelijks zijn de Kortenberg Proper-ploegen op pad om vuilnisbakken te legen en zwerfvuil en sluikstorten te ruimen;
  • glasbollen worden waar mogelijk ondergronds geplaatst;
  • sluikstortmeldingen worden intern gecentraliseerd en geregistreerd, zodat het bestuur een goed zicht heeft op probleemlocaties voor een beleid op maat van de probleemzone;
  • de Kortenbergse gemeenschapswachten doorzoeken elk sluikstort minutieus zodat sluikstorters aangepakt kunnen worden.

Tenslotte engageren een heleboel zwerfvuilvrijwilligers zich voor tal van opruimacties: onze Kortenbergse Mooimakers ruimen op vrijwillige basis regelmatig zwerfvuil in hun actiegebied en/of nemen deel aan initiatieven zoals de Grote Lenteschoonmaak.

Een veel voorkomend probleem bij de handhaving van sluikstorten is dat de daders niet gekend zijn of moeilijk te identificeren. Onderzoek wees uit dat de inzet van (verplaatsbare) camera’s hierbij kan helpen. Ook Kortenberg zet sinds 2021 in op extra tijdelijke, verplaatsbare camera’s als sluikstuk van het gevoerde sluikstortbeleid. De camera’s worden ingezet op de meest geplaagde locaties en opgevolgd door de gemeenschapswachten. Betrapte daders krijgen een GAS-boete aangerekend.

Online aanvragen

Contactinformatie