Sociaal-pedagogische premie (subsidie) voor andersvaliden - Aanvraagformulier

 

U heeft een bewijs van belastbaar inkomen en een bewijs van invaliditeitsgraad en/of kinderbijslag nodig.
Deze kan u later onderaan het formulier opladen.

Gegevens van de aanvrager

Adresgegevens 1

Gegevens van het kind

Geboortedatum *

Aanvraag subsidie en bewijsstukken

Netto-belastbaar inkomen (voorlaatste jaar voor jaar van aanvraag)

Max. toegelaten inkomen €20 000 + €3800 per persoon ten laste.
Het mindervalide kind telt voor twee.

Gelieve volgende bijlagen toe te voegen:

  • een bewijs van belastbaar inkomen

  • een bewijs van invaliditeitsgraad/kinderbijslag

Ik heb het reglement gelezen *
Ik verklaar naar eer en geweten *
Ik verklaar op eer *

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

Contactinformatie