Speelstraat - Aanvraagformulier

Speelstraat - Aanvraagformulier

! Voor speelstraten tijdens zomer 2023 kunnen er aanvragen ingediend worden tot en met zondag 30 april!

Het aanvraagformulier met de bijhorende stukken (peters en meters, bewonersbevraging) moeten volledig ingevuld bezorgd worden aan de dienst Jeugd.

Adresgegevens 1
Ik verklaar naar eer en geweten dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct en volledig zijn ingevuld. *

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

Contactinformatie