Speelstraat - Aanvraagformulier

Speelstraat - Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier met de bijhorende stukken (peter en meters, bewonersbevraging) moeten volledig ingevuld bezorgd worden aan de dienst Jeugd.

Adresgegevens 1
Ik verklaar naar eer en geweten dat alle gegevens in dit aanvraagformulier correct en volledig zijn ingevuld. *

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

Contactinformatie