Sport- en spelmateriaal

In het kader van het gemeentelijk vrijetijdsbeleid wil het gemeentebestuur de volgende materiële ondersteuning bieden:

 • uitleendienst voor audiovisueel materiaal
 • uitleendienst voor sport- en spelmateriaal
 • uitleendienst voor feestmateriaal

De bedoeling van deze ondersteuning is een bijdrage te leveren aan een optimale werking van de beoogde verenigingen en diensten. De materialen mogen niet worden gebruikt voor commerciële activiteiten of voor beroepsdoeleinden.

Voorwaarden

Het gebruik van deze uitleendienst kan door:

 1. erkende Kortenbergse verenigingen
 2. erkende gemeentelijke adviesraden
 3. gemeentediensten, het Welzijnshuis en het Dienstencentrum
 4. de Kortenbergse onderwijsinstellingen
 5. alle socio-culturele instellingen gelegen in Kortenberg (Bijvoorbeeld een kinderopvang, rusthuis, ...)

De lener is iedere natuurlijke persoon vanaf 18 jaar en ouder die in naam van de hierboven vermelde gebruikers materiaal komt ontlenen.

Tijdens de uitlening moet de aanvrager de volgende richtlijnen naleven:

 • hij moet voor de uitgeleende voorwerpen zorgen als een voorzichtig en redelijk persoon;
 • bij het gebruik van de voorwerpen moet hij de verstrekte gebruiksaanwijzingen strikt opvolgen;
 • in geen enkel geval mag hij de uitgeleende voorwerpen overdragen, uitlenen of ter beschikking stellen aan derden;
 • hij moet de uitgeleende voorwerpen ten laatste op de overeengekomen datum terugbezorgen (niet van toepassing op het feestmateriaal dat geleverd wordt door de technische dienst).

Het niet naleven van deze bepalingen geeft aanleiding tot 3 maanden uitsluiting van het gebruik van de uitleendienst. Een tweede opeenvolgende niet-naleving van deze bepalingen geeft aanleiding tot een uitsluiting van 12 maanden.

Procedure

Aanvraag

De aanvraag kan via het online formulier worden ingevuld. De dienst gaat dan na of het gewenste materiaal beschikbaar is.

De aanvragen dienen maximum 6 maanden en minimum 10 werkdagen voor de activiteit te gebeuren. 

Binnen de week na ontvangst van de aanvraag, ontvangt de aanvrager een antwoord waarin het aangevraagde materiaal al dan niet wordt bevestigd.

Al het materiaal centraliseren op één aanvraag zorgt voor een vlotte en efficientie verwerking door de diensten.

Afhalen en ophalen

Het sport- en spelmateriaal haalt de lener zelf af aan de Vrijetijdsbalie in het Administratief Centrum. De lener brengt het materiaal ook terug binnen de vastgelegde termijn.

Klik hier om een afspraak te maken aan de Vrijetijdsbalie voor het afhalen en/of terugbrengen van materiaal van de uitleendienst.

Het feestmateriaal wordt door de Uitvoeringsdiensten geleverd op het opgegeven leveringsadres. Er moet steeds voor gezorgd worden dat het materiaal binnen kan staan. Na afloop moet het materiaal op dezelfde plaats terug klaargezet worden. Al het materiaal moet proper zijn. Beschadigd materiaal dient apart gezet te worden.

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Rekeningnnummer
 • Gegevens vereniging
 • Te betalen bedrag (cash of bancontact)

Bedrag

Sport- en spelkoffer groot (5 euro)

 

Speelkoffer Klein (5 euro)

 

Foam koffer (5 euro)

 

Balanceerkoffer (5 euro)

Uitzonderingen

Diefstal of schade

Tijdens de uitlening is de aanvrager volledig verantwoordelijk voor de uitgeleende voorwerpen.

Bij schade, diefstal, verlies of vernietiging moet de aanvrager:

Kosten

 • Bij schade: Het gemeentebestuur zal de herstellingskosten terugvorderen van de aanvrager.
 • Bij diefstal: Het gemeentebestuur zal de kostprijs voor de aankoop van een nieuw toestel  terugvorderen van de aanvrager.

Het niet betalen van deze kosten zorgt ervoor dat de vereniging voor een periode (te bepalen door het college van burgemeester en schepenen) wordt uitgesloten.

Online aanvragen

Contactinformatie