Strategische ecologiesteun voor ondernemingen

Kmo's en grote ondernemingen die willen investeren in groene spitstechnologie, met name in technieken die vanwege hun unieke karakter niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst (pdf) van de 'klassieke' Ecologiepremie Plus, kunnen een beroep doen op strategische ecologiesteun (EP-STRES).

De strategische ecologiesteun is bedoeld voor investeringen van minimaal 3 miljoen euro.

Voorwaarden

Uw onderneming moet voldoen aan deze voorwaarden.

Uw onderneming:

  • moet een aanvaardbare juridische vorm hebben (bv. geen vzw zijn)
  • moet een activiteit uitvoeren die op de lijst van aanvaardbare activiteiten staat (NACE-codes)
  • mag niet onder een dominerende invloed van de overheid staan: de overheid mag dus niet voor 50% of meer participeren, tenzij u kunt aantonen dat ze geen dominerende invloed heeft
  • mag geen achterstallige RSZ-schulden hebben op de indiendatum van uw aanvraag
  • is voor de indieningsdatum van de steunaanvraag toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst die voor haar van toepassing is op de indieningsdatum van de steunaanvraag
  • realiseert haar investering in het Vlaamse Gewest.

Procedure

Sinds 15 januari 2018 kunnen aanvragen voor Strategische Transformatiesteun en Strategische Ecologiesteun uitsluitend nog digitaal ingediend worden.

Bedrag

Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald door:

  • het type van de investering (milieu, energie),
  • de ecoklasse waartoe een investering behoort op basis van zijn ecologiegetal (de performantie van de technologie),
  • de grootte van uw onderneming.

Een onderneming kan over een periode van drie jaar maximaal 1 miljoen euro aan subsidie krijgen.