Subsidie aan erkende seniorenverenigingen – Aanvraagformulier

Opgepast!

Gelieve vooraf de vereiste stukken (begroting, financieel verslag, bewijsstukken) op te maken en klaar te houden, omdat deze dadelijk met de aanvraag opgeladen moeten worden. Zo niet moet je van nul herbeginnen.

1 - Doelstelling subsidie


Het gemeentebestuur voorziet subsidies voor erkende Kortenbergse seniorenverenigingen die het sociale contact en engagement stimuleren en hun werking kwalitatief willen
verbeteren.

De verenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.

2 - Contactgegevens seniorenvereniging

Adresgegevens van de seniorenvereniging

Gegevens van de gemachtigde aanvrager

Gegevens voor de berekening van de subsidie

Algemene info
Activiteiten

De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

Contactinformatie