Subsidie geïntegreerde aanpak voor opvang en hergebruik van hemelwater

Het gemeentebestuur van Kortenberg wil de weerbaarheid tegen droogte en overstroming verhogen door te ontharden, aanleggen van groene daken, en het bufferen, hergebruiken en infiltreren van hemelwater. Toelages voor maatregelen op perceel niveau moeten de klimaatrobuustheid van de gemeente verhogen en de effecten van de klimaatverandering milderen.

Voorwaarden

De toelage kan enkel toegekend worden voor woningen waarvoor een bouwvergunning verkregen werd.

De toelagebedragen zijn de maximumbedragen, die beperkt worden tot de bewezen kosten.

Het totaalbedrag voor de subsidie is beperkt tot een maximum van 1000 euro.

De toelage kan slechts eenmaal per adres worden aangevraagd gedurende de volledige looptijd van het reglement.

De ingrepen waarvoor een toelage wordt toegekend worden na realisatie minstens 10 jaar in stand gehouden en doelmatig onderhouden;

Voor het toelagereglement voor de subsidiëring van een geïntegreerde aanpak voor opvang en hergebruik van hemelwater wordt jaarlijks een budget voorbehouden.

Procedure

De subsidieaanvraag voor geïntegreerde aanpak voor opvang en hergebruik van hemelwater gebeurt via het gemeentelijk aanvraagformulier. 

De documenten moeten in het Nederlands worden ingevuld. De aanvraag voor de premie is slechts ontvankelijk zodra deze volledig is. Bevestiging daarvan wordt gegeven aan de aanvrager via e-mail.

Voor een bestaande woning kan slechts éénmalig een subsidieaanvraag voor eenzelfde onderdeel ingediend worden.

 

Meebrengen

De documenten in te dienen bij de aanvraag

Bedrag

De subsidie bedraagt een vast bedrag per m²  (horizontaal gemeten) genomen basisingreep. De hoogte van dit vast bedrag per m² is verschillend per type ingreep.

 

Online aanvragen

Contactinformatie